Poniedzia艂ek,  18 grudnia 2017, Imieniny: Bogus砤wa, Gracjana, Laury
   Strona g艂贸wna       Samorz膮d       Osi臋ciny       Kultura i Sport       Edukacja       Inwestycje       Przetargi       Umowy    
Informacje dla mieszka艅c贸w gminy Osi臋ciny dotycz膮ce gospodarowania odpadami komunalnymi
05/07/2013

Urz膮d Gminy w Osi臋cinach przedstawia harmonogramy odbioru odpad贸w z podzia艂em na miejscowo艣ci w 2017 roku.
UG

WSP脫LNY SYSTEM SEGREGACJI ODPAD脫W

Od 1 lipca 2017r. wszed艂 w 偶ycie Wsp贸lny System Segregacji Odpad贸w (WSSO) obowi膮zuj膮cy na terenie ca艂ego kraju

Obecnie obowi膮zuj膮ca umowa na odbieranie i zagospodarowanie odpad贸w komunalnych od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci z terenu Gminy Osi臋ciny, kt贸ra obowi膮zywa艂a w dniu wej艣cia w 偶ycie Wsp贸lnego Systemu Segregacji Odpad贸w, zachowuje swoj膮 wa偶no艣膰 do czasu, na kt贸ry zosta艂a zawarta tj. 31.12.2017r.

Zapraszamy Pa艅stwa do odwiedzenia strony internetowej "Nasze 艢mieci", na kt贸rej znajd膮 Pa艅stwo wiele ciekawych materia艂贸w informacyjno-edukacyjnych, promuj膮ce segregacj臋 odpad贸w.


Zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

w Osi臋cinach

 Zgodnie z regulaminem o utrzymaniu czysto艣ci i porz膮dku na terenie gminy Osi臋ciny podj臋tym przez Rad臋 Gminy Osi臋ciny do obowi膮zk贸w w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci nale偶y wyposa偶enie nieruchomo艣ci w pojemnik do gromadzenia zmieszanych odpad贸w komunalnych.

 

Na terenie Gminy Osi臋ciny ustalono selektywne zbieranie odpad贸w komunalnych obejmuj膮ce nast臋puj膮ce frakcje odpad贸w:

1) papier;

2) metale;

3) tworzywa sztuczne;

4) szk艂o;

5) opakowania wielomateria艂owe;

6) odpady komunalne ulegaj膮ce biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegaj膮ce biodegradacji;

7) odpady zielone;

8) przeterminowane leki i chemikalia;

9) zu偶yte baterie i akumulatory;

10) zu偶yty sprz臋t elektryczny i elektroniczny;

11) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

12) zu偶yte opony;

13) odpady budowlane i rozbi贸rkowe;

14) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;

15) popi贸艂.

 

Odpady komunalne wymienione poni偶ej z nieruchomo艣ci zamieszka艂ych s膮 odbierane u 藕r贸d艂a w ka偶dej ilo艣ci, w zamian za uiszczon膮 op艂at臋 za gospodarowanie odpadami, w nast臋puj膮cy spos贸b:

 

- odpady komunalne zmieszane: gromadzone w pojemnikach, zbierane w miejscowo艣ci

- Osi臋ciny z cz臋stotliwo艣ci膮 2 razy w miesi膮cu

-  w nieruchomo艣ciach wielolokalowych tj. w blokach w miejscowo艣ci Jarantowice
   i Latkowo z cz臋stotliwo艣ci膮 2 razy w miesi膮cu

- pozosta艂e miejscowo艣ci z cz臋stotliwo艣ci膮 1 raz w miesi膮cu;

 

- odpady opakowaniowe selektywnie zebrane, gromadzone w workach z logo firmy takie jak:

* tworzywa sztuczne i papier w 偶贸艂tym worku, odbierane z cz臋stotliwo艣ci膮 1 raz w miesi膮cu
w miejscowo艣ci Osi臋ciny i raz na 2 miesi膮ce poza miejscowo艣ci膮 Osi臋ciny, z mo偶liwo艣ci膮 zwi臋kszenia ilo艣ci work贸w, w zale偶no艣ci od potrzeb danego gospodarstwa domowego;


*szk艂o w zielonym worku, odbierane z cz臋stotliwo艣ci膮 1 raz w miesi膮cu w miejscowo艣ci Osi臋ciny i raz na 2 miesi膮ce poza miejscowo艣ci膮 Osi臋ciny, z mo偶liwo艣ci膮 zwi臋kszenia ilo艣ci work贸w, w zale偶no艣ci od potrzeb danego gospodarstwa domowego.

Pami臋tajmy tak偶e o
ZASADACH SEGREGACJI 艢MIECI !

Odpady na terenie Gminy Osi臋ciny w zale偶no艣ci od frakcji nale偶y:

 • odpady opakowaniowe selektywnie zbierane (papier, tworzywa sztuczne i szk艂o)

a) zbiera膰 w workach ustawionych na nieruchomo艣ci;

b) odpady te mog膮 by膰 tak偶e przekazywane do punktu selektywnej zbi贸rki odpad贸w komunalnych
w godzinach ich pracy;

 • odpady komunalne ulegaj膮ce biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegaj膮ce biodegradacji oraz odpady zielone mo偶na:

a) kompostowa膰 w przydomowym kompostowniku;

b) przekaza膰 do punktu selektywnej zbi贸rki odpad贸w komunalnych w godzinach ich pracy;

 • opakowania wielomateria艂owe nale偶y przekaza膰 do punktu selektywnej zbi贸rki odpad贸w komunalnych w godzinach ich pracy;
 • przeterminowane leki i chemikalia (opakowania bez zawarto艣ci) nale偶y przekaza膰 do punktu selektywnej zbi贸rki odpad贸w komunalnych w godzinach ich pracy;
 • odpady w postaci zu偶ytych baterii i akumulator贸w:

a) przekaza膰 do punktu selektywnej zbi贸rki odpad贸w komunalnych w godzinach ich pracy;

b) lub do punkt贸w ich sprzeda偶y;

 • zu偶yty sprz臋t elektryczny i elektroniczny:

a) przekaza膰 do punktu selektywnej zbi贸rki odpad贸w komunalnych w godzinach ich pracy;

b) lub do punkt贸w ich sprzeda偶y;

 • metal:

a) przekaza膰 do punktu selektywnej zbi贸rki odpad贸w komunalnych w godzinach ich pracy;

b) lub do punkt贸w ich skupu;

 • popi贸艂:

a) zbiera膰 w workach lub pojemnikach ustawionych na nieruchomo艣ci;

b) odpady te mog膮 by膰 tak偶e przekazywane do punktu selektywnej zbi贸rki odpad贸w komunalnych

w godzinach ich pracy;

 • meble i odpady wielkogabarytowe - przekaza膰 do punktu selektywnej zbi贸rki odpad贸w komunalnych w godzinach ich pracy;
 • zu偶yte opony - przekaza膰 do punktu selektywnej zbi贸rki odpad贸w komunalnych
  w godzinach ich pracy;
 • odpady budowlane i rozbi贸rkowe w ilo艣ci 1 Mg (tona) od 1 gospodarstwa domowego na 1 rok - przekaza膰 do punktu selektywnej zbi贸rki odpad贸w komunalnych
  w godzinach ich pracy.

 

Punkt selektywnej zbi贸rki odpad贸w komunalnych znajduj膮cy si臋 w miejscowo艣ci Osi臋ciny ul. Stacja PKP (skrzy偶owanie Osi臋ciny - wjazd z drogi wojew贸dzkiej nr 267 relacji Ujma Du偶a- Piotrk贸w Kujawski)czynny w ka偶d膮  sobot臋 w godz. 10.00 - 14.00

Informacja dla mieszka艅c贸w Gminy Osi臋ciny

Odpady biodegradowalne (zielone, odpady kuchenne)

Gmina Osi臋ciny pragnie zach臋ci膰 w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci zamieszka艂ych do przekazywania odpad贸w biodegradowalnych na Punkt Selektywnej Zbi贸rki Odpad贸w Komunalnych w Osi臋cinach, a kt贸rzy maj膮 mo偶liwo艣膰 kompostowania odpad贸w
w przydomowych kompostownikach. Odpady biodegradowalne, kt贸re s膮 poddawane kompostowaniu w przydomowych kompostownikach nie s膮 wliczane do masy odpad贸w ul臋gaj膮cych biodegradacji wytworzonych na terenie Gminy. Odpady s膮 zagospodarowywane przez w艂a艣cicieli we w艂asnym zakresie.

W przypadku kompostowania odpad贸w ulegaj膮cych biodegradacji w przydomowych kompostowniach lub przekazywania odpad贸w biodegradowalnych do PSZOK zmniejsza si臋 masa zmieszanych odpad贸w komunalnych wykazana jako odpady wytworzone, kt贸re w dalszej kolejno艣ci kierowane s膮 do przetworzenia w regionalnej instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpad贸w i tym samym zmniejszy si臋 masa odpad贸w ulegaj膮cych biodegradacji ze strumienia odpad贸w komunalnych przekazanych do sk艂adowania.

Kompostowanie to najlepszy spos贸b na odzysk odpad贸w organicznych, a kompost to doskona艂y naw贸z.

Je艣li masz tylko tak膮 mo偶liwo艣膰, to staraj si臋 kompostowa膰 odpady ulegaj膮ce biodegradacji w przydomowych kompostownikach.

NIE OBAWIAJ SI臉 NOWO艢CI - PRZEKONASZ SI臉, 呕E NIEWIELKI WYSI艁EK ZAPEWNI NAM RADO艢膯 呕YCIA W EKOLOGICZNYM 艢RODOWISKU.


UG Osi臋ciny

Wa偶na informacja dla mieszka艅c贸w gminy Osi臋ciny

W贸jt Gminy Osi臋ciny informuje, 偶e z dniem 1 sierpnia 2016 roku zmieni艂 si臋 termin uiszczania op艂at za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z uchwa艂膮 Rady Gminy Osi臋ciny Nr XIV/136/2016 z dnia 16 czerwca 2016r. op艂at臋 za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza si臋 miesi臋cznie, bez wezwania, z do艂u do ostatniego dnia ka偶dego miesi膮ca, kt贸rego obowi膮zek ponoszenia op艂at dotyczy.

Zmieniony termin uiszczenia op艂aty b臋dzie obowi膮zywa艂 od miesi膮ca sierpnia 2016r., zatem op艂at臋 za miesi膮c sierpie艅 2016r. nale偶y ui艣ci膰 do dnia 31 sierpnia 2016r.

 Informacja o podmiotach odbieraj膮cych odpady komunalne od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci zamieszka艂ych z terenu gminy Osi臋ciny zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. a i b ustawy z dnia 13 wrze艣nia 1996r. o utrzymaniu czysto艣ci i porz膮dku w gminach (DZ. U. z 2013 r. poz. 1399 z p贸藕n. zm.)


Zak艂ad Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o.o. ,Baruchowo 54 , 87 - 821 Baruchowo

Poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego u偶ycia frakcji odpad贸w komunalnych oraz poziomy ograniczenia masy odpad贸w komunalnych ulegaj膮cych biodegradacji uzyskane
w 2013 roku przez Gmin臋 Osi臋ciny.

Osi膮gni臋ty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego u偶ycia frakcji odpad贸w: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szk艂a wyni贸s艂 22,09 %.

Osi膮gni臋ty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego u偶ycia i odzysku innymi metodami innych ni偶 niebezpieczne odpad贸w budowlanych i rozbi贸rkowych wyni贸s艂 0,00 %.

Osi膮gni臋ty poziom ograniczenia masy odpad贸w komunalnych ulegaj膮cy biodegradacji kierowanych do sk艂adowania wyni贸s艂 62,05 % (nie powinien przekracza膰 50%).


Miejscem zagospodarowania przez podmiot odbieraj膮cy odpady komunalne od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci z terenu Gminy Osi臋ciny zmieszanych odpad贸w komunalnych, odpad贸w zielonych oraz pozosta艂o艣ci z sortowania odpad贸w komunalnych przeznaczonych do sk艂adowania jest:

Regionalny Zak艂ad Utylizacji Odpad贸w Komunalnych w Machnaczu , 87 - 880 Brze艣膰 Kujawski

Informacja o zbieraj膮cych zu偶yty sprz臋t elektryczny pochodz膮cy z gospodarstw domowych, o kt贸rych mowa w ustawie z dnia 11 wrze艣nia 2005r. o zu偶ytym sprz臋cie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2015r., poz. 1688), zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. e ustawy z dnia 13 wrze艣nia 1996r. o utrzymaniu czysto艣ci i porz膮dku w gminach (Dz. U. z 2013r. poz. 1399 z p贸藕n. zm.)

Mieszka艅cy gminy Osi臋cinach w ramach ponoszonej op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mog膮 przekaza膰 zu偶yty sprz臋t elektryczny i elektroniczny do Punktu Selektywnej Zbi贸rki Odpad贸w Komunalnych w Osi臋cinach przy ul. Stacja PKP, czynnego w ka偶d膮 sobot臋 w godzinach od 10.00 do 14.00.

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBI脫RKI ODPAD脫W KOMUNALNYCH -
ul. Stacja PKP ,88 - 220 Osi臋ciny Punkt czynny w ka偶d膮 sobot臋 w godz. od 10.00 do 14.00

Stacjonarny Punkt Selektywnej Zbi贸rki Odpad贸w Komunalnych w Gminie Osi臋ciny zosta艂 utworzony w 2013r. zapewnia przyjmowanie co najmniej takich odpad贸w komunalnych, jak: odpady opakowaniowe selektywnie zbierane (papier, tworzywa sztuczne i szk艂o), opakowania wielomateria艂owe, przeterminowane leki i chemikalia, zu偶yte baterie i akumulatory, zu偶yty sprz臋t elektryczny
i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zu偶yte opony (samochodowe), odpady zielone, odpady budowlane i rozbi贸rkowe stanowi膮ce odpady komunalne oraz popi贸艂.

 

 Pliki do艂卤czone do artyku艂u:
Opis / Nazwa plikuRozmiar 
harmonogram_2017.docx1.05 MBpobierz
harmonogram_odbioru_odpadow_2017_rok_-_miejscowosci_gm._osieciny.pdf1.32 MBpobierz
zasady_segregacji.pdf202 KBpobierz
 
   ©2005 Urz膮d Gminy Osi臋ciny