Czwartek,  22 lutego 2018, Imieniny: Ma砱orzaty, Marty, Nikifora
   Strona g艂贸wna       Samorz膮d       Osi臋ciny       Kultura i Sport       Edukacja       Inwestycje       Przetargi       Umowy    
Sesja Podatkowa Rady Gminy Osi臋ciny
01/12/2017
W dniu 29 listopada 2017 roku odby艂a si臋 XXIV Sesja Rady Gminy Osi臋ciny.
Podczas obrad podj臋to nast臋puj膮ce uchwa艂y:

1. Uchwa艂a w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2021.

2.Uchwa艂a w sprawie zmian do bud偶etu na 2017 rok.

3. Uchwa艂a w sprawie uchylenia uchwa艂y Nr XXXIII/212/2017 Rady Gminy Osi臋ciny z dnia 29 wrze艣nia 2017 roku.


4. Uchwa艂a w sprawie obni偶enia ceny skupu 偶yta za 1 dt stanowi膮cej podstaw臋 obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Osi臋ciny.

5. Uchwa艂a w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek podatku od nieruchomo艣ci i zwolnie艅 w tym podatku.

6. Uchwa艂a w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek podatku od 艣rodk贸w transportowych.


7. Uchwa艂a w sprawie zarz膮dzenia poboru nale偶no艣ci podatkowych w drodze inkasa, ustalenia inkasent贸w oraz wysoko艣ci wynagrodzenia za inkaso.


8. Uchwa艂a w sprawie okre艣lenia wzor贸w formularzy, informacji i deklaracji podatkowych.


9. Uchwa艂a w sprawie przyj臋cia regulaminu utrzymania czysto艣ci i porz膮dku na terenie Gminy Osi臋ciny.


10. Uchwa艂a w sprawie szczeg贸艂owego sposobu i zakresu 艣wiadczenia us艂ug w zakresie odbierania odpad贸w komunalnych od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci i zagospodarowania tych odpad贸w, w zamian za uiszczon膮 przez w艂a艣ciciela nieruchomo艣ci op艂at臋 za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczeg贸lno艣ci cz臋stotliwo艣膰 odbierania odpad贸w komunalnych od w艂a艣ciciela nieruchomo艣ci i spos贸b 艣wiadczenia us艂ug przez punkty selektywnego zbierania odpad贸w komunalnych.


11. Uchwa艂a w sprawie okre艣lenia wymaga艅 jakie powinien spe艂nia膰 przedsi臋biorca ubiegaj膮cy si臋 o uzyskanie zezwolenia w zakresie opr贸偶niania zbiornik贸w bezodp艂ywowych i transportu nieczysto艣ci ciek艂ych.


12. Uchwa艂a w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.


13.Uchwa艂a w sprawie stwierdzenia przekszta艂cenia dotychczasowej sze艣cioletniej Szko艂y Podstawowej im. mjr Henryka Sucharskiego w Osi臋cinach w o艣mioletni膮 Szko艂臋 Podstawow膮 im. mjr Henryka Sucharskiego w Osi臋cinach.


14. Uchwa艂a w sprawie stwierdzenia przekszta艂cenia dotychczasowej sze艣cioletniej Szko艂y Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Ko艣cielnej Wsi w o艣mioletni膮 Szko艂臋 Podstawow膮 im. Marii Konopnickiej w Ko艣cielnej Wsi.

15.Uchwa艂a w sprawie przed艂u偶enia czasu obowi膮zywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wod臋 i zbiorowego odprowadzania 艣ciek贸w.

Na XXIV Sesji, Rada Gminy ustali艂a podatki:
- rolny,
- od nieruchomo艣ci,
- od 艣rodk贸w transportowych.
Wysoko艣膰 podatk贸w pozosta艂a niezmienna. Obowi膮zuj膮 stawki z roku poprzedniego.
Rada Gminy zadecydowa艂a, i偶 cena za wod臋 i 艣cieki na rok 2018 nie zostanie podwy偶szona.
Raga Gminy przyj臋艂a r贸wnie偶 regulamin utrzymania porz膮dku i czysto艣ci na terenie Gminy Osi臋ciny w zwi膮zku ze zmieniaj膮cymi si臋 przepisami pa艅stwowymi w tym zakresie.
Rada Gminy zapozna艂a si臋 z realizacj膮 zada艅 o艣wiatowych,  a tak偶e dokona艂a analizy o艣wiadcze艅 maj膮tkowych : Radnych Gminy Osi臋ciny, pracownik贸w Urz臋du Gminy Osi臋ciny, W贸jta Gminy Osi臋ciny oraz Przewodnicz膮cego Rady Gminy Osi臋ciny.