Wtorek,  18 grudnia 2018, Imieniny: Bogus砤wa, Gracjana, Laury
   Strona g艂贸wna       Samorz膮d       Osi臋ciny       Kultura i Sport       Edukacja       RODO       Przetargi       Umowy    
XXVI Sesja Rady Gminy w Osi臋cinach
06/02/2018
Zapraszam na obrady XXVI Sesji Rady Gminy Osi臋ciny, kt贸re odb臋d膮  si臋  
dnia 09 lutego 2018 roku o godzinie 1000
w sali obrad Urz臋du Gminy w Osi臋cinach.


Porz膮dek obrad:
1.     
Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.
2.     
Przedstawienie porz膮dku.
3.     
Przyj臋cie protoko艂u z XXV Sesji Rady Gminy.
4.     
Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci W贸jta z okresu mi臋dzysesyjnego.
5.     
Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2022.
6.     
Podj臋cie uchwa艂y zmieniaj膮cej uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Gminy Osi臋ciny na 2018 rok.
7.     
Podj臋cie uchwa艂y w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Radziejowskiego na realizacj臋 zada艅 bie偶膮cych.
8.     
Podj臋cie uchwa艂y w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radziejowskiemu na realizacj臋 zada艅 z zakresu ochrony zdrowia.
9.     
Podj臋cie uchwa艂y w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Dobre.
10. 
Podj臋cie uchwa艂y w sprawie udzielenia pomocy finansowej i rzeczowej Samorz膮dowi Wojew贸dztwa Kujawsko-Pomorskiego na realizacj臋 zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi wojew贸dzkiej nr 267 Ujma-Du偶a- Piotrk贸w od km 10+902 do km 11 + 383 polegaj膮cego na budowie chodnika nie przekraczaj膮cego pasa drogowego w miejscowo艣ci Osi臋ciny".
11. 
Podj臋cie uchwa艂y w sprawie udzielenia pomocy finansowej i rzeczowej Samorz膮dowi Wojew贸dztwa Kujawsko-Pomorskiego na realizacj臋 zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi wojew贸dzkiej nr 267 Ujma-Du偶a-Piotrk贸w od km 6+463 do km 6+892 polegaj膮cego na budowie chodnika nie przekraczaj膮cego pasa drogowego w miejscowo艣ci Ko艣cielna Wie艣".
12. 
Podj臋cie uchwa艂y w sprawie przyj臋cia: Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym zasobem Gminy Osi臋ciny na lata 2018-2022.
13. 
Podj臋cie uchwa艂y zmieniaj膮cej w sprawie wyboru metody ustalenia op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki op艂aty.
14. 
Podj臋cie uchwa艂y w sprawie okre艣lenia wzoru deklaracji o wysoko艣ci op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunk贸w i trybu sk艂adania deklaracji za pomoc膮 艣rodk贸w komunikacji elektronicznej.
15. 
Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli.
16. 
Podj臋cie uchwa艂y w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawid艂owo艣ci pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z bud偶etu Gminy Osi臋ciny dla publicznych i niepublicznych: szk贸艂, przedszkoli, oddzia艂贸w przedszkolnych w szko艂ach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne nieb臋d膮ce jednostkami samorz膮du terytorialnego.
17. 
Podj臋cie uchwa艂y w sprawie przyj臋cia "Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Osi臋ciny na lata 2016-2023".
18. 
Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Gminnego Zespo艂u Interdyscyplinarnego w Osi臋cinach za 2017 rok.
19. 
Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Komisji Wsp贸lnych Rady Gminy za 2017 rok.
20. 
Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Komisji Budownictwa i Gospodarki Komunalnej za 2017 rok.
21. 
Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Komisji ds. Obywatelskich za 2017 rok.
22. 
Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Komisji Rolnej i Gospodarki Gruntami za 2017 rok.
23. 
Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Komisji O艣wiaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych za 2017 rok.
24. 
Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Komisji Finansowej za 2017 rok.
25. 
Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Komisji Rewizyjnej za 2017 rok.
26. 
Wnioski i interpelacje.
27. 
Sprawy r贸偶ne.
28. 
Zako艅czenie.
 

   ©2005 Urz膮d Gminy Osi臋ciny