Pi膮tek,  18 stycznia 2019, Imieniny: Beatrycze, Ma砱orzaty, Piotra
   Strona g艂贸wna       Samorz膮d       Osi臋ciny       Kultura i Sport       Edukacja       RODO       Przetargi       Umowy    
Zmiana wysoko艣ci op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
09/03/2018

W贸jt Gminy Osi臋ciny zawiadamia, i偶 uchwa艂膮 Nr XXVI/246/2018 Rady Gminy Osi臋ciny z dnia 9 lutego 2018 roku zmieniaj膮c膮 uchwa艂臋 w sprawie wyboru metody ustalenia op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki op艂aty (Dz. Urz. Wojew贸dztwa Kujawsko-Pomorskiego z 2018r. poz. 869) dokonano zmiany stawek op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od dnia 1 kwietnia 2018 roku.Na zmian臋 wysoko艣ci stawek op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wp艂yn臋艂y nast臋puj膮ce sk艂adniki:

- kwota za odbi贸r odpad贸w przez firm臋, kt贸ra zosta艂a ustalona w drodze przetargu,

- du偶a ilo艣ci odbieranych odpad贸w komunalnych z nieruchomo艣ci zamieszka艂ych,

- du偶a ilo艣ci odpad贸w komunalnych dostarczanych przez mieszka艅c贸w gminy do PSZOK.

Ponadto w zwi膮zku z prowadzeniem Wsp贸lnego Systemu Segregacji Odpad贸w (WSSO) wzros艂y koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi.
Kwota za odbi贸r i zagospodarowanie odpad贸w komunalnych od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci zamieszka艂ych w 2018 r. przez firm臋, kt贸ra zosta艂a ustalona w drodze przetargu wynios艂a 670 343,04 z艂 i jest wy偶sza ni偶 w roku poprzednim o 72 355,68 z艂, zatem powsta艂a konieczno艣膰 podwy偶szenia kosztu op艂aty zar贸wno za odpady komunalne zbierane w spos贸b selektywny jak i nieselektywny.

Zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami system gospodarowania odpadami komunalnymi powinien funkcjonowa膰 na zasadzie "samofinansowania", tzn. jego koszty nale偶y pokry膰 ze 艣rodk贸w uzyskanych przez gmin臋 z op艂at od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci, na kt贸rych powstaj膮 odpady.

 

 

Obowi膮zuj膮ce od dnia 1 kwietnia 2018 roku stawki op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosz膮:

1.        Ni偶sza miesi臋czna stawka op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, je偶eli odpady s膮 zbierane i odbierane w spos贸b selektywny w gospodarstwie domowym:

 

-        gospodarstwo domowe 1 osobowe - 11,50 z艂 miesi臋cznie;

-        gospodarstwo domowe 2 osobowe - 20,00 z艂 miesi臋cznie;

-        gospodarstwo domowe 3 osobowe - 27,50 z艂 miesi臋cznie;

-        gospodarstwo domowe 4 osobowe - 34,00 z艂 miesi臋cznie;

-        gospodarstwo domowe 5 osobowe i powy偶ej - 39,50 z艂 miesi臋cznie.

 

2.      Wy偶sza miesi臋czna stawka op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, je偶eli odpady s膮 zbierane i odbierane w spos贸b nieselektywny w gospodarstwie domowym:

 

-        gospodarstwo domowe 1 osobowe - 14,50 z艂 miesi臋cznie;

-        gospodarstwo domowe 2 osobowe - 25,00 z艂 miesi臋cznie;

-        gospodarstwo domowe 3 osobowe - 34,50 z艂 miesi臋cznie;

-        gospodarstwo domowe 4 osobowe - 42,00 z艂 miesi臋cznie;

-        gospodarstwo domowe 5 osobowe i powy偶ej - 49,50 z艂 miesi臋cznie.

       

Op艂at臋 uiszcza si臋 miesi臋cznie, bez wezwania, w terminie do ostatniego dnia ka偶dego miesi膮ca, kt贸rego obowi膮zek ponoszenia op艂at dotyczy.

 

Ka偶dy w艂a艣ciciel nieruchomo艣ci zamieszka艂ej otrzyma zawiadomienie o zmianie wysoko艣ci op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczona na podstawie iloczynu nowej stawki op艂aty i danych podanych  w dotychczasowej deklaracji o wysoko艣ci op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z艂o偶onej do W贸jta Gminy Osi臋ciny.

W zwi膮zku z uchwaleniem nowej stawki op艂aty w艂a艣ciciele nieruchomo艣ci nie s膮 obowi膮zany do z艂o偶enia nowej deklaracji i uiszczaj膮 op艂at臋 za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysoko艣ci podanej w zawiadomieniu.

W my艣l art. 6m. ust. 2b ustawy o utrzymaniu czysto艣ci i porz膮dku w gminie w przypadku gdy w艂a艣ciciel nieruchomo艣ci nie uiszcza op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysoko艣ci podanej w zawiadomieniu, o kt贸rym mowa w ust. 2a, w贸jt, burmistrz lub prezydent miasta wydaje decyzj臋 okre艣laj膮c膮 wysoko艣膰 tej op艂aty, stosuj膮c wysoko艣膰 op艂aty podan膮 w zawiadomieniu.

W przypadku zmiany danych b臋d膮cych podstaw膮 ustalenia wysoko艣ci nale偶nej op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi okre艣lonej w deklaracji np. zmiany liczby mieszka艅c贸w, sposobu zbierania odpad贸w komunalnych, adresu lub innej zmiany danych, w艂a艣ciciel nieruchomo艣ci jest obowi膮zany z艂o偶y膰 now膮 deklaracj臋 w terminie 14 dni od dnia nast膮pienia zmiany.

 

W贸jt Gminy Osi臋ciny

Jerzy Izydorski

 

 

   ©2005 Urz膮d Gminy Osi臋ciny