Poniedziałek,  25 marca 2019, Imieniny: Bolka, Cezaryny, Marioli
   Strona główna       Samorząd       Osięciny       Kultura i Sport       Edukacja       RODO       Przetargi       Umowy    
Klęska 2018
10/04/2018

Osięciny, dnia 10 kwietnia 2018 roku

 

WÓJT GMINY OSIĘCINY

AGiSO 618.1.2.2018

 

Rolnicy z  terenu Gminy Osięciny

 

            W związku z koniecznością spisania protokołów strat spowodowanych klęską w uprawach rolnych, jaka była związana ze złymi skutkami przezimowania, na całym terenie Gminy Osięciny, Wójt Gminy wystąpił do Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w Bydgoszczy o uznanie Gminy Osięciny za objętą klęską, spowodowaną w/w zjawiskiem.

Jednocześnie Wójt Gminy Osięciny wystąpił o powołanie Komisji ds. szacowania strat spowodowanych w/w klęską. W/w komisja zostanie powołana przez Wojewodę Kujawsko - Pomorskiego, w związku z czym będą spisywane protokoły strat.

Celem oszacowania strat konieczne jest jednak wcześniejsze złożenie wniosku o oszacowanie powstałych strat w uprawach rolnych. Wnioski o szacowanie strat są dostępne w Urzędzie Gminy w Osięcinach w pokoju nr 18 - I piętro, na stronie internetowej www.osieciny.pl - w aktualnościach pod tytułem KLĘSKA 2018.

           

            W związku z powyższym proszę o składanie do Urzędu Gminy w Osięcinach wniosków o oszacowanie szkód w uprawach rolnych spowodowanych przymrozkami wiosennymi. Jednocześnie zwracamy się z prośbą, aby wnioski były wypełnione:
RZETELNIE, WŁASNORĘCZNIE  LUB  KOMPUTEROWO, Z TAKIMI DANYMI, JAKIE BYŁY LUB BĘDĄ PODAWANE DO WNIOSKU O PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNIE SKŁADANE DO ARIMR

 

Jednocześnie ze względu na brak na dzień dzisiejszy zarządzenia wojewody kujawsko - pomorskiego, powołującego w/w komisję, proszę przed przystąpieniem do likwidacji danej uprawy, o złożenie takiego wniosku i o podanie daty kiedy taka uprawa będzie likwidowana, celem umożliwienia osobom, które będą w komisji do przeprowadzenia wizji terenowej i sporządzenia dokumentacji fotograficznej poszczególnej uprawy.
W innym przypadku straty nie będą uwzględniane i protokół strat nie będzie sporządzany.


Wypełnione wnioski należy składać do 25 kwietnia 2018 roku, w pokoju nr 18 - I piętro.

 

Ze względu na powyższe proszę o przygotowanie następujących danych:

-      podanie powierzchni poszczególnych upraw, które uległy klęsce;

-        podawanie powierzchni poszczególnych upraw, jakie znajdują się w danym gospodarstwie lub które będą zasiane, tak by były one zgodne z danymi do ARiMR;

-       podanie ilości zwierząt które w okresie 3 ostatnich lat były sprzedawane: opasy, cielęta, tuczniki, ilość mleka średnią w miesiącu, itd.;

-    podanie wielkości całego gospodarstwa posiadanego na własność;

-       podanie powierzchni dzierżaw i powierzchni upraw, o ile są w posiadaniu i na które występujecie Państwo o dopłaty do ARiMR;

-       podanie czy uprawy rolne, zwierzęta, budynki, maszyny były ubezpieczone, jeśli tak to co i w jakim zakresie;

-       podanie powierzchni, o jaką występujecie Państwo o dopłaty do ARIMR;

-       powierzchnia upraw musi być zgodna z danymi jakie będą wpisywane we wniosku o dopłaty bezpośrednie do ARiMR.

Forma pomocy oraz dla kogo taka pomoc będzie przyznana z tytułu klęski w uprawach rolnych spowodowanej złymi skutkami przezimowania, na dzień dzisiejszy, nie jest nam znana.

 

Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z w/w informacją i o przygotowanie niezbędnych danych, celem rzetelnego wypełnienia wniosku o oszacowanie szkód.

 

Wypełnione wnioski należy składać do 25 kwietnia 2018 roku, w pokoju nr 18 - I piętro.

 

W tym miejscu pragnę zaznaczyć, że żaden z pracowników Urzędu Gminy w Osięcinach nie będzie wypełniał wniosków za Państwa, ze względu na liczne nieporozumienia przy końcowym etapie szacowania szkód, że np.: pracownik błędnie wpisał % strat lub powierzchnię upraw.

 

 

 

 

Z up. Wójta Gminy Osięciny

mgr inż. Renata Ładzińska

INSPEKTOR

 


 

   ©2005 Urząd Gminy Osięciny