Poniedziałek,  18 lutego 2019, Imieniny: Konstancji, Krystiana, Sylwany
   Strona główna       Samorząd       Osięciny       Kultura i Sport       Edukacja       RODO       Przetargi       Umowy    
XXIX Sesja Rady Gminy Osięciny
14/05/2018

Zapraszam na obrady XXIX Sesji Rady Gminy Osięciny, które odbędą się dnia 17 maja 2018 roku o godzinie 11.00 w sali obrad Urzędu Gminy w Osięcinach.
Porządek obrad:

1.     Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.

2.     Przedstawienie porządku.

3.     Przyjęcie protokołu z XXVIII Sesji Rady Gminy.

4. Sprawozdanie z działalności Wójta z okresu międzysesyjnego.

5.   Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2022.

6.     Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osięciny na 2018 rok.

7.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Osięciny.

8.     Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Osięciny.

9.  Ocena zasobów pomocy społecznej dla Gminy Osięciny za 2017 rok.

10.  Wnioski i interpelacje.

11.  Sprawy różne.

12.  Zakończenie.
 

   ©2005 Urząd Gminy Osięciny