Poniedziałek,  25 marca 2019, Imieniny: Bolka, Cezaryny, Marioli
   Strona główna       Samorząd       Osięciny       Kultura i Sport       Edukacja       RODO       Przetargi       Umowy    
Modernizacja gminnej drogi dojazdowej ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego
13/06/2018

W Toruniu została podpisana  umowa między Gminą Osięciny a Województwem Kujawsko-Pomorskim na wykonanie zadania pod nazwą: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni powierzchniowo utrwalanej emulsją i grysami na istniejącej podbudowie tłuczniowej, do długości 0,680 km, w obrębie geodezyjnym: Żakowice dz. nr 85.

Środki z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego pochodzące z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej zostaną przekazane gminie w wysokości 40 800,00zł jednak nie więcej niż 50% wartości zadania.

Gminę Osięciny reprezentowali Wójt Gminy- Jerzy Izydorski i Skarbnik Gminy- Jolanta Smętek.
 

 
  

   ©2005 Urząd Gminy Osięciny