Niedziela,  16 grudnia 2018, Imieniny: Albiny, Sebastiana, Zdzis砤wy
   Strona g艂贸wna       Samorz膮d       Osi臋ciny       Kultura i Sport       Edukacja       RODO       Przetargi       Umowy    
RZ膭DOWY PROGRAM "DOBRY START" DLA UCZNIA
13/06/2018

Na podstawie rz膮dowego programu rodziny otrzymaj膮 raz w roku 300 z艂 na ka偶dego ucznia szko艂y podstawowej, dotychczasowego gimnazjum, szko艂y ponadpodstawowej i dotychczasowej szko艂y ponadgimnazjalnej (z wyj膮tkiem szko艂y policealnej i szko艂y dla doros艂ych) - bez wzgl臋du na doch贸d.


Wnioski b臋dzie mo偶na z艂o偶y膰 ju偶 od 1 lipca do dnia 30 listopada danego roku online:

- na portalu Emp@tia (www.empatia.mrpips.gov.pl),

- za pomoc膮 system贸w bankowo艣ci elektronicznej niekt贸rych bank贸w.

Wnioski w formie papierowej b臋d膮 przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku do dnia 30 listopada danego roku.

Wa偶ne !!! Wnioski z艂o偶one po up艂ywie terminu 30 listopada  pozostawia si臋 bez rozpatrzenia.

Zgodnie z zapisem 搂 8 ust. 2 pkt.1 rozporz膮dzenia Rady Ministr贸w z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczeg贸艂owych warunk贸w realizacji rz膮dowego programu "Dobry start" - post臋powania w sprawie tego 艣wiadczenia prowadzone b臋d膮 w jednostce organizacyjnej gminy, kt贸rej powierzono realizacj臋 艣wiadczenia wychowawczego 500+.

Na terenie gminy Osi臋ciny tak膮 jednostk膮 jest: Gminny O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej w Osi臋cinach ul. Wojska Polskiego 14.

艢wiadczenie dobry start przys艂uguje:

  • rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym, rodzinom zast臋pczym, osobom prowadz膮cym rodzinne domy dziecka, dyrektorom plac贸wek opieku艅czo-wychowawczych, dyrektorom regionalnych plac贸wek opieku艅czo-terapeutycznych - raz w roku na dziecko;
  • osobom ucz膮cym si臋 - (oznacza to osob臋 pe艂noletni膮 ucz膮c膮 si臋 w szkole, niepozostaj膮c膮 na utrzymaniu rodzic贸w w zwi膮zku z ich 艣mierci膮 lub w zwi膮zku z ustaleniem wyrokiem s膮dowym lub ugod膮 s膮dow膮 prawa do aliment贸w z ich strony oraz osob臋 usamodzielnian膮, o kt贸rej mowa w ustawie).

Wa偶ne !!! 艢wiadczenie dobry start nie przys艂uguje na dziecko rozpoczynaj膮ce roczne przygotowanie przedszkolne.

艢wiadczenie dobry start przys艂uguje w zwi膮zku z rozpocz臋ciem roku szkolnego do uko艅czenia:

  • przez dziecko lub osob臋 ucz膮c膮 si臋 20 roku 偶ycia;
  • przez dziecko lub osob臋 ucz膮c膮 si臋 24 roku 偶ycia - w przypadku dzieci lub os贸b ucz膮cych si臋 legitymuj膮cych si臋 orzeczeniem o niepe艂nosprawno艣ci.

艢wiadczenie dobry start przys艂uguje tak偶e w przypadku:

  • uko艅czenia 20 roku 偶ycia przez dziecko lub osob臋 ucz膮c膮 si臋 przed rozpocz臋ciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w kt贸rym dziecko lub osoba ucz膮ca si臋 ko艅czy 20 rok 偶ycia;
  • uko艅czenia 24 roku 偶ycia przez dziecko lub osob臋 ucz膮c膮 si臋 przed rozpocz臋ciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w kt贸rym dziecko lub osoba ucz膮ca si臋 ko艅czy 24 rok 偶ycia - w przypadku dzieci lub os贸b ucz膮cych si臋 legitymuj膮cych si臋 orzeczeniem o niepe艂nosprawno艣ci.

Jakie trzeba spe艂ni膰 warunki, aby otrzyma膰 艣wiadczenie "Dobry start"?

Ustalenie prawa do 艣wiadczenia dobry start oraz jego wyp艂ata nast臋puj膮 odpowiednio na wniosek matki, ojca, opiekuna faktycznego, opiekuna prawnego, rodziny zast臋pczej, osoby prowadz膮cej rodzinny domy dziecka, dyrektora plac贸wki opieku艅czo-wychowawczej, dyrektora regionalnej plac贸wki opieku艅czo-terapeutycznej albo osoby ucz膮cej si臋.

 

Wniosek sk艂ada si臋 w urz臋dzie gminy lub miasta w艂a艣ciwym ze wzgl臋du na miejsce zamieszkania osoby ubiegaj膮cej si臋 o 艣wiadczenie dobry start, a w przypadku ubiegania si臋 o 艣wiadczenie dobry start na dziecko umieszczone w pieczy zast臋pczej albo ubiegania si臋 o 艣wiadczenie dobry start przez osob臋 ucz膮c膮 si臋 b臋d膮c膮 osob膮 usamodzielnian膮 w rozumieniu ustawy - w powiatowym centrum pomocy rodzinie w艂a艣ciwym ze wzgl臋du na miejsce odpowiednio zamieszkania osoby ubiegaj膮cej si臋 albo siedziby plac贸wki opieku艅czo-wychowawczej albo regionalnej plac贸wki opieku艅czo-terapeutycznej.

Oznacza to, 偶e w gminnym organie w艂a艣ciwym wed艂ug miejsca zamieszkania wnioski o 艣wiadczenie dobry start sk艂adaj膮:

- rodzice,

- opiekunowie prawni,

- opiekunowie faktyczni dziecka,

- osoby ucz膮ce si臋 (z wy艂膮czeniem os贸b usamodzielnianych, o kt贸rych mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast臋pczej - art. 140 tej ustawy).

Z kolei w powiatowym centrum pomocy rodzinie wed艂ug miejsca odpowiednio zamieszkania wnioskodawcy lub siedziby plac贸wki wnioski o 艣wiadczenie dobry start sk艂adaj膮:

- rodziny zast臋pcze,

- osoby prowadz膮ce rodzinne domy dziecka,

- dyrektorzy plac贸wek opieku艅czo-wychowawczych,

-dyrektorzy regionalnych plac贸wek opieku艅czo-terapeutycznych,

- osoby ucz膮ce si臋 b臋d膮ce osobami usamodzielnianymi w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast臋pczej.

Przyznanie 艣wiadczenia dobry start nie wymaga wydania decyzji. Odmowa przyznania 艣wiadczenia dobry start oraz rozstrzygni臋cie w sprawie nienale偶nie pobranego 艣wiadczenia dobry start wymagaj膮 wydania decyzji. Wnioskodawcy zostanie przes艂ana informacja o przyznaniu 艣wiadczenia dobry start na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej - o ile wnioskodawca wskaza艂 adres poczty elektronicznej we wniosku. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskaza艂 adresu poczty elektronicznej, zostanie on poinformowany  o mo偶liwo艣ci  osobistego odebrania informacji o przyznaniu 艣wiadczenia dobry start.

 

Do pobrania:

1.     Wz贸r wniosku wraz z za艂膮cznikiem:

 https://www.mpips.gov.pl/DobryStart/wzor-wniosku-o-swiadczenie

2.     Instrukcja sk艂adania wniosku na PIU Emp@tia

https://empatia.mpips.gov.pl/documents/10180/28724/Instrukcja+eWnioski/d5128194-3500-4cea-a9d3-8e41d994ead6
 

   ©2005 Urz膮d Gminy Osi臋ciny