Poniedziałek,  25 marca 2019, Imieniny: Bolka, Cezaryny, Marioli
   Strona główna       Samorząd       Osięciny       Kultura i Sport       Edukacja       RODO       Przetargi       Umowy    
XXXII Sesja Rady Gminy Osięciny
07/09/2018
Oobrady XXXII Sesji Rady Gminy Osięciny odbędą się dnia 11 września 2018 roku o godzinie 10.00 w sali obrad Urzędu Gminy w Osięcinach.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.
 2.  Przedstawienie porządku.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXI Sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta z okresu międzysesyjnego.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXI/291/2018 Rady Gminy Osięciny z dnia 10 sierpnia 2018 roku.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Gminnych Placów Zabaw.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXI/293/2018 Rady Gminy Osięciny z dnia 10 sierpnia 2018 roku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osięciny na lata 2018-2022.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osięciny na 2018 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym zasobem Gminy Osięciny na lata 2018-2022.
 13. Wnioski i interpelacje.
 14. Sprawy różne.
 15. Zakończenie.
 

   ©2005 Urząd Gminy Osięciny