Poniedziałek,  25 marca 2019, Imieniny: Bolka, Cezaryny, Marioli
   Strona główna       Samorząd       Osięciny       Kultura i Sport       Edukacja       RODO       Przetargi       Umowy    
Podpisanie umowy o dofinasowanie
13/09/2018

W dniu 12 09.2018 roku Wójt Gminy Osięciny podpisał umowę na dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu Termomodernizacja budynków szkół Podstawowych  w miejscowościach: Osięciny, Kościelna Wieś, Pocierzyn. Zadanie będzie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działania 3.3. Efektywność energetyczna w  sektorze publicznym i mieszkaniowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Zakres prac będzie polegał na : ociepleniu wszystkich ścian zewnętrznych, ociepleniu stropodachu, modernizacji systemu grzewczego polegającej na montażu kompletnej kotłowni pelletowej, wymianie obróbek blacharskich, wymianie oświetlenia wewnętrznego na LED.

Całkowita wartość projektu wynosi 2 012 670,77 zł i obejmuje dofinansowanie z Funduszu w kwocie 1 329 447,02 zł. Realizację inwestycji planuję się wykonać w 2019 roku. 

                                                                                                         Marcin Korzeniewski
 

 

   ©2005 Urząd Gminy Osięciny