Poniedziałek,  18 lutego 2019, Imieniny: Konstancji, Krystiana, Sylwany
   Strona główna       Samorząd       Osięciny       Kultura i Sport       Edukacja       RODO       Przetargi       Umowy    
Obrady XXXIV Sesji Rady Gminy Osięciny
12/10/2018

Zaproszenie na obrady XXXIV Sesji Rady Gminy Osięciny, które odbędą się dnia 16 października 2018 roku o godzinie 13.00 w sali obrad Urzędu Gminy w Osięcinach.
Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.
 2. Przedstawienie porządku.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIII Sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta z okresu międzysesyjnego.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osięciny na lata 2018-2022.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osięciny na 2018 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek opłaty za zajęcie 1m2pasa drogowego dróg gminnych.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Osięciny.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osięcinach.
 12. Wnioski i interpelacje.
 13. Sprawy różne.
 14. Zakończenie.
 

   ©2005 Urząd Gminy Osięciny