Wtorek,  23 kwietnia 2019, Imieniny: Ilony, Jerzego, Wojciecha
   Strona główna       Samorząd       Osięciny       Kultura i Sport       Edukacja       RODO       Przetargi       Umowy    
II Sesja Rady Gminy Osięciny
03/12/2018

Zaproszenie na obrady II Sesji Rady Gminy Osięciny, które odbędą się dnia 06 grudnia 2018 roku o godzinie 10.00 w sali obrad Urzędu Gminy w Osięcinach.Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.
 2. Przedstawienie porządku.
 3. Przyjęcie protokołu z I Sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta z okresu międzysesyjnego.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie usytuowania miejsc sprzedaży/podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Osięciny.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Osięciny, za pomocą innego instrumentu płatniczego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Osięciny.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta za 1 dt. stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Osięciny.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru należności podatkowych w drodze inkasa, ustalenie inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 12. Sprawozdanie o stanie realizacji zadań oświatowych, wynikach egzaminów i sprawozdań w roku szkolnym 2017/2018.
 13. Wnioski i interpelacje.
 14. Sprawy różne.
 15. Zakończenie. 

   ©2005 Urząd Gminy Osięciny