Wtorek,  16 lipca 2019, Imieniny: Eustachego, Mariki, Mirelli
   Strona główna       Samorząd       Osięciny       Kultura i Sport       Edukacja       RODO       Przetargi       Umowy    
ZAPYTANIE OFERTOWE poniżej 30 000 EURO
14/05/2019

Wójt Gminy Osięciny zaprasza do złożenia oferty cenowej  na wykonanie zadania pn: Przebudowa drogi gminnej nr 180249C Ruszki - Pocierzyn  na odcinku  o długości 0,445 km, polegająca na wykonaniu jednostronnych chodników.

Przebudowa ciągów pieszych drogi nr 180249C w m. Ruszki polegać będzie na wykonaniu jednostronnych chodników o nawierzchni utwardzonej i uporządkowaniu (ścięciu) poboczy gruntowych po drugiej stronie jezdni.

Projekt zakłada wykonanie lewostronnego chodnika od km 0+489,50 (działka kościelna) do skrzyżowania z drogą powiatową oraz prawostronnego chodnika od skrzyżowania z drogą powiatową do km 0+934,50 (skrzyżowanie z drogą dojazdową).

Przebudowa obejmuje wykonanie  chodników szerokości 1,15-1,45m z kostki betonowej grubości 6cm  i zjazdów indywidualnych o nawierzchni z kostki betonowej grubości 8cm. 

Od strony jezdni o nawierzchni bitumicznej chodniki ograniczone będą krawężnikiem betonowym ustawionym na ławie betonowej o oporem (odcinek lewostronny) lub ściekiem wykonanym z kostki betonowej grubości 8cm, kolorowej (odcinek prawostronny).

Od strony posesji prywatnych chodnik ograniczony będzie obrzeżem betonowym 8x30cm lub cokołami ogrodzeń posesji. Pozostały pas gruntu zagospodarowany zostanie jako pas zieleni.

 

Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie do dnia   31.10.2019 r.

 

Termin składania ofert: 27.05.2019 r.  do godz.  1000  

Otwarcie ofert: 27.05.2019r. o godz. 1010                                                       

Szczegóły w zakładce PRZETARGI

 

                                                                                                  insp. Monika Fabisiak
 

   ©2005 Urząd Gminy Osięciny