Czwartek,  19 września 2019, Imieniny: Januarego, Konstancji, Leopolda
   Strona główna       Samorząd       Osięciny       Kultura i Sport       Edukacja       RODO       Przetargi       Umowy    
Zaproszenie na obrady VI Sesji Rady Gminy Osięciny
24/05/2019

Zapraszamy na obrady VI Sesji Rady Gminy Osięciny, które odbędą się dnia 28 maja 2019 roku o godzinie 10.00 w sali obrad Urzędu Gminy w Osięcinach.

 


Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.
 2. Przedstawienie porządku.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad V Sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta z okresu międzysesyjnego.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osięciny na lata 2019-2023.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osięciny na 2019 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Osięciny oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do organu regulacyjnego projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Osięciny.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w m. Osięciny nr dz. 497/41.
 11. Sprawozdanie ze stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Policji w Osięcinach w 2018 roku.
 12. Ocena zasobów pomocy społecznej dla Gminy Osięciny za rok 2018.
 13. Sprawy różne.
 14. Zakończenie. 

   ©2005 Urząd Gminy Osięciny