Wtorek,  2 czerwca 2020, Imieniny: Erazma, Marianny, Marzeny
   Strona główna       Samorząd       Osięciny       Kultura i Sport       Edukacja       RODO       Przetargi       Umowy 2020   

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
Powiat Radziejowski
Zaproszenie na obrady XI Sesji Rady Gminy Osięciny
26/11/2019
Zapraszamy na obrady XI Sesji Rady Gminy Osięciny, które odbędą się dnia 29 listopada 2019 roku o godzinie 10.00 w sali obrad Urzędu Gminy w Osięcinach.

Porządek obrad:
 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.
 2. Przedstawienie porządku.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad X Sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta z okresu międzysesyjnego.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osięciny na lata 2019-2023.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osięciny na 2019 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta za 1 dt. stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Osięciny.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty na terenie Gminy Osięciny.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.
 14. Sprawy różne.
 15. Zakończenie.