Poniedziałek,  3 sierpnia 2020, Imieniny: Augustyna, Kamelii, Lidii
   Strona główna       Samorząd       Osięciny       Kultura i Sport       Edukacja       RODO       Przetargi       Umowy 2020   

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
Powiat Radziejowski
Złożenie wniosku o płatność
07/01/2020

W dniu 31 grudnia 2019 roku Wójt Gminy Osięciny złożył wniosek o płatność w ramach zadania: Termomodernizacja budynków szkół Podstawowych w miejscowościach Osięciny, Kościelna Wieś, Pocierzyn w ramach Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym , Schemat : Modernizacja energetyczna budynków publicznych w ramach polityki terytorialnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020 . Całkowita wartość robót budowlanych wyniosła 2 846 977,49 zł. Projekt po pozytywnej ocenie wniosku o płatność przez Instytucje zarządzającą będzie dofinansowany w wysokości 1 329 447,03 zł.

Zakres prac obejmował : ocieplenie ścian fundamentowych budynku styrodurem, ocieplenie ścian zewnętrznych metodą BSO za pomocą styropianu, ociepleniu stropodachu styropapą i wełną mineralną, wykonanie tynku cienkowarstwowego na ocieplonych ścianach z tynku akrylowego, wymianie obróbek blacharskich i parapetów po ociepleniu, wymiana kotłów miałowych na kotły na biomasę wraz z armaturą, montaż systemu akumulacji ciepła, wymianie żarówek żarowych na ledowe.

Wykonawcą prac budowlanych w Szkole Podstawowej w Osięcinach i Kościelnej Wsi była Firma Fidem Budownictwo Joanna Tarnecka , 87-610 Dobrzyń nad Wisłą. Prace budowlane w Szkole Podstawowej w Osięcinach były wykonywane przez Przedsiębiorstwo Budowlano - Montażowe BUDMONT Jarosław Zieliński, 87-800 Włocławek.

W/w prace budowlane zostały odebrane przez komisję w dniach 24.10.2019 rok i 28.10.2019 rok. Po dokonaniu oględzin technicznych wykonanych robót oraz po przeanalizowaniu dokumentów nie stwierdzono braków i usterek.

Roboty budowlane zostały wykonane pod względem technicznym bardzo dobrze.


Marcin Korzeniewski