Piątek,  7 sierpnia 2020, Imieniny: Donaty, Olechny, Kajetana
   Strona główna       Samorząd       Osięciny       Kultura i Sport       Edukacja       RODO       Przetargi       Umowy 2020   

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
Powiat Radziejowski
Odbiór kanalizacji sanitarnej
24/07/2020


W dniu 14 lipca 2020 odbył się odbiór zadania pn. Budowa kolektorów kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ulicach: Jarmarczna, Malinowa, Olchowa, Leśna w miejscowości Osięciny. Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Budowlane KAN-BUD, Arkadiusz Wawrzyniak, ul. Poznańska 70, 62-740 Tuliszków reprezentowane przez Pana Arkadiusza Wawrzyniak. W ramach zadania powstały nowe kanały sanitarne wraz z przykanalikami. Zakres prac obejmował  wykonanie  890 mb sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowę przykanalików o długości 376 mb. Całkowita wartość inwestycji to kwota w wysokości 452.826,63 zł.

Zadanie jest współfinansowane w 85 % z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku, Działanie 4.3. Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

UG Osięciny