Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

UWAGA !

  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Radziejowie Przypomina o OBOWIĄZKU SZCZEPIENIA PSÓW PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE (na podstawie art. 56 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt -DZ.U. 2020.1421 t.j.) Każdy pies...

Przerwa w dostawie energii elektrycznej

W dniu 21.09.2020  w godz. 9.00-14.00 nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców zasilanych ze stacji transformatorowej  UJMA MAŁA 1 obwód 200 i 400 W dniu 23.09.2020  w godz. 8.00-11.00 nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców...

Przerwa w dostawie energii elektrycznej

W dniu 15.09.2020  w godz. 9.00-14.00 nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców zasilanych ze stacji transformatorowej  UJMA MAŁA 1 obwód 200 Informacje o wyłączeniach w dostawie energii elektrycznej można śledzić na bieżąco klikając w logo ENERGA...

więcej komunikatów »

Fundusz Dróg Samorządowych

Fundusz Dróg Samorządowych

Fundusz Dróg Samorządowych

 

W dniu 7 lipca 2020 roku została podpisana umową pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Osięciny o udzielenie dofinansowania ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych dla zadania pn :

Remont dróg gminnych w miejscowości Osięciny o numerach : 180358 C ul. Gen. Sikorskiego km 0+000- 0+283, 180342 C ul. Wojska Polskiego

km 0+009 -0+611, 180362 C ul. Traugutta km 0+000-0+310 i 3 +230 – 7+620 w istniejącym pasie drogowym.

Zakres prac obejmuję : roboty przygotowawcze, roboty ziemne, krawężniki i obrzeża , zjazdy, chodniki, odwodnienie, nawierzchnie i prace uzupełniające.

Termin zakończenia robót nastąpi do dnia 30.10.2020 roku

W/w inwestycja jest dofinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 471 246,00.zł oraz środków własnych budżetu gminy Osięciny w wysokości 201 959,55 zł