Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Przerwa w dostawie energii elektrycznej

W dniu 21.09.2020  w godz. 9.00-14.00 nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców zasilanych ze stacji transformatorowej  UJMA MAŁA 1 obwód 200 i 400 W dniu 23.09.2020  w godz. 8.00-11.00 nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców...

Przerwa w dostawie energii elektrycznej

W dniu 15.09.2020  w godz. 9.00-14.00 nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców zasilanych ze stacji transformatorowej  UJMA MAŁA 1 obwód 200 Informacje o wyłączeniach w dostawie energii elektrycznej można śledzić na bieżąco klikając w logo ENERGA...

Ostrzeżenie meteorologiczne o upałach /2

  Bydgoszcz, 20.08. 2020 r. CZK.6335.1.104.2020 Ostrzeżenie meteorologiczne o upałach/2   Zjawisko: upały Stopień zagrożenia: 2 Obszar: dotyczy wszystkich powiatów. Ważność: od godz. 11:00 dnia 21.08.2020 do godz. 18:00 dnia 22.08.2020  Przebieg: Prognozuje się upały....

więcej komunikatów »

1792-02-15

Maj 27, 2020

Fryderyk Florian hr. Skarbek urodził się najprawdopodobniej 15 lutego 1792 r. Jego ojcem był najmłodszy z synów Jana Skarbka, dziedzica Izbicy, zmarłego w 1771 r. – Kacper hr. Skarbek herbu Habdank, kasztelanic inowrocławski, rotmistrz kawalerii narodowej i dworzanin Stanisława Augusta a matką urodziwa, bogata i gruntownie wykształcona Ludwika Fengerówna, córka znanego kupca i bankiera toruńskiego Jakuba Fengera. Fryderyk Florian hr. Skarbek był wybitnym uczonym. Jego dorobek piśmienniczy jest bardzo okazały. Bibliografia Literatury Polskiej Nowy Korbut w dziale „twórczość” rejestruje 75 jego pozycji bibliograficznych. Do tego dochodzą rzeczy drobniejsze, prace edytorskie, artykuły w czasopismach, listy oraz inne materiały. Indeks tytułów jego prac obejmuje aż 140 pozycji. Fryderyk Skarbek był znakomitym i wszechstronnym erudytą oraz wybitnym znawcą w zakresie ekonomii politycznej. Fryderyk Florian hr. Skarbek był dwukrotnie żonaty. Pierwsza jego żona Prakseda z Gzowskich, córka dziedzica Osięcin, z którą miał syna Józefa późniejszego dziedzica Osięcin zmarła 25 maja 1836 r. W dniu 30 kwietnia 1838 r. ożenił się powtórnie z Pelagią z Rutkowskich herbu Pobóg, córką Mariana i Balbiny z Nosarzewskich herbu Dołęga., z którą miał syna Henryka, syna Władysława i córkę Zofię. Fryderyk Florian hr. Skarbek zmarł w Warszawie w 1866 r.

Źródła:
xxx – Kosman M., Izbica Kujawska – przeszłość i teraźniejszość, „Rocznik Wielkopolski wschodniej”, t.2, Poznań 1974, s. 25.
xxx – Sielużycki Cz., Studium genealogiczno – historyczne rodu Skarbków i rodziny matki Chopina (Krzyżanowskich), „Rocznik Chopinowski 22/23, Warszawa 1996-1997, s. 334-343 i tablica I.
xxx – Wojtowicz J., Fryderyk Florian Skarbek uczony – pisarz – patriota, Toruń 1980.
xxx – Bartoszyński K., Kieniewicz S., Skarbek Fryderyk Florian, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t.38/1, z. 156, Warszawa – Kraków 1997, s. 12.
xxx – Żychliński T., Złota księga szlachty polskiej, t. 25, Poznań 1903, s. 115.
Xxx – Załączone fotografie pochodzą z: Wojtowicz J., Fryderyk Florian Skarbek uczony – pisarz – patriota, Toruń 1980.


Jan Cybertowicz


Opis fotografii:
01. Fryderyk Florian Hr. Skarbek.
02. Pierwsze wydanie głównego dzieła ekonomicznego Fryderyka Floriana Hr. Skarbka.