Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Przerwa w dostawie energii elektrycznej

W dniu 21.09.2020  w godz. 9.00-14.00 nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców zasilanych ze stacji transformatorowej  UJMA MAŁA 1 obwód 200 i 400 W dniu 23.09.2020  w godz. 8.00-11.00 nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców...

Przerwa w dostawie energii elektrycznej

W dniu 15.09.2020  w godz. 9.00-14.00 nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców zasilanych ze stacji transformatorowej  UJMA MAŁA 1 obwód 200 Informacje o wyłączeniach w dostawie energii elektrycznej można śledzić na bieżąco klikając w logo ENERGA...

Ostrzeżenie meteorologiczne o upałach /2

  Bydgoszcz, 20.08. 2020 r. CZK.6335.1.104.2020 Ostrzeżenie meteorologiczne o upałach/2   Zjawisko: upały Stopień zagrożenia: 2 Obszar: dotyczy wszystkich powiatów. Ważność: od godz. 11:00 dnia 21.08.2020 do godz. 18:00 dnia 22.08.2020  Przebieg: Prognozuje się upały....

więcej komunikatów »

1818-07-18

Maj 27, 2020

Między  1779 r.  a 1789 r. Osięciny stały się własnością  Józefa Gzowskiego. Pochodził on z wielkopolskich Gzowskich herbu Grabie. Był synem Jana i Franciszki z Głębockich. Józef Gzowski był przynajmniej dwukrotnie żonaty. Z pierwszą żoną Zofią hr. Dąmbską z Dąbia herbu Godziemba, córką Jana Nepomucyna i Teresy Mieczkowskiej, z którą miał córkę Praksedę rozwiódł się i powtórnie ożenił się z Józefatą Tańską, z którą miał córkę Annę. Staraniem Józefa Gzowskiego w 1823 r. Osięciny otrzymały prawa miejskie.

          W dniu 18 lipca 1818 r. z jedną z córek Józefa Gzowskiego, Praksedą ożenił się Fryderyk Florian Skarbek. Z małżeństwa tego w 1819 r. urodził się syn Józef, późniejszy twórca Fundacji Dobroczynnej Józefa i Karoliny z Popławskich hr. Skarbków.

 

Źródła:

xxx – Guldon R., Guldon Z., Materiały do osadnictwa powiatu Brzesko – Kujawskiego w XVII-XVIII wieku”, „Zapiski – Kujawsko Dobrzyńskie”, Seria E, Włocławek 1985, s. 162.

xxx – Borucki M., Ziemia kujawska pod względem historycznym, geograficznym, archeologicznym, ekonomicznym i statystycznym, Włocławek 1882. s. 116,144.

xxx – E. Celińska, M. Gruszczyńska, Osięciny – zespół dworski, [w:] Materiały do dziejów rezydencji w Polsce. Kujawy wschodnie, pod red. S. Kunikowskiego, t. 1, cz. 3, Włocławek 2004, s. 34-35.

xxx – AGAD, Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych, Akt nadania praw miejskich osadzie Osięciny w dniu 24 grudnia 1823 r., sygn. 1418, k. 1-4.

xxx – Bartoszyński K., Kieniewicz S., Skarbek Fryderyk Florian, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t.38/1, z. 156, Warszawa – Kraków 1997, s. 8.

xxx – Żychliński T., Złota księga szlachty polskiej, t. 25, Poznań 1903, s. 115.

xxx – Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy, Wydział Społeczno Administracyjny, Odpis testamentu Józefa Skarbka, sygn. 161.

 

Jan Cybertowicz