Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

UWAGA !

  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Radziejowie Przypomina o OBOWIĄZKU SZCZEPIENIA PSÓW PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE (na podstawie art. 56 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt -DZ.U. 2020.1421 t.j.) Każdy pies...

Przerwa w dostawie energii elektrycznej

W dniu 21.09.2020  w godz. 9.00-14.00 nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców zasilanych ze stacji transformatorowej  UJMA MAŁA 1 obwód 200 i 400 W dniu 23.09.2020  w godz. 8.00-11.00 nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców...

Przerwa w dostawie energii elektrycznej

W dniu 15.09.2020  w godz. 9.00-14.00 nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców zasilanych ze stacji transformatorowej  UJMA MAŁA 1 obwód 200 Informacje o wyłączeniach w dostawie energii elektrycznej można śledzić na bieżąco klikając w logo ENERGA...

więcej komunikatów »

1841-07-24

Maj 27, 2020

W dniu 24 lipca 1841 r. w kościele w Służewie odbył się ślub Józefa hr. Skarbka z Marią Wodzińską. Józef hr. Skarbek był synem wybitnego uczonego, znakomitego znawcy w zakresie ekonomii politycznej Fryderyka Floriana Skarbka i Praksedy z Gzowskich, córki  właściciela Osięcin  Józefa Gzowskiego. Maria Anna Józefa Nepomucena Wodzińska pochodziła z magnackiego kujawskiego rodu osiadłego w tym czasie w Służewie. Jej ojcem był Wincenty Wodziński syn Antoniego Wodzińskiego herbu Jastrzębczyk, chorążego brzesko-kujawskiego i Kassyldy z Orsettich. Matką Marii była Teresa Wodzińska, podczaszanka kruszwicka, córka posła Jana Pawła Wodzińskiego i Barbary z Mikorskich, mieszkających w Warszawie. Młodzi małżonkowie po ślubie zamieszkali w Osięcinach w rodzinnym majątku Józefa hr. Skarbka.

 

Źródła:

xxx – Kotula K., Maria Wodzińska Orpiszewska 1819-1896, Katalog wystawy, Włocławek 1999.

xxx – Wawrzykowska – Wierciochowa D., Muza Słowackiego i Chopina, Warszawa 1986.

xxx – Wojtowicz J., Fryderyk Florian Skarbek uczony – pisarz – patriota, Toruń 1980.

xxx – Archiwum Państwowe w Bydgoszczy, Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy, Wydział Społeczno Administracyjny, Odpis testamentu Józefa Skarbka, sygn. 161.

xxx – Bartoszyński K., Kieniewicz S., Skarbek Fryderyk Florian, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t.38/1, z. 156, Warszawa – Kraków 1997.

xxx – Żychliński T., Złota księga szlachty polskiej, t. 25, Poznań 1903.

 

Jan Cybertowicz

PODZIEL SIĘ INFORMACJĄ:
Share on Facebook
Facebook