Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Przerwa w dostawie energii elektrycznej

W dniu 25.10.2021  w godz. 8.00-14.00 nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców zasilanych ze stacji transformatorowej WOLA SKARBKOWA 3 OBWÓD 200 W dniu 28.10.2021  w godz. 10.00-11.30 nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej dla...

więcej komunikatów »

1926-04-24

maj 27, 2020

W dniu 16 stycznia 1926 r. powstała w Osięcinach „Kasa Spółdzielcza z odpowiedzialnością nieograniczoną w Osięcinach” z siedzibą w Osięcinach, gmina Osięciny, powiat nieszawski, województwo  warszawskie. Wybrany w tym dniu Zarząd Kasy został  zarejestrowany w dniu 24 kwietnia 1926 r. w składzie:

 

1.


Jan Trawiński
Prezes
Leonowo


2.


Stanisław Lipiński
Członek
Osięciny


3.


Jan Uciński
Sekretarz
Osięciny


 Rada Nadzorcza została zarejestrowana bez zastępców członków.

 

Źródła:

xxx – Protokół Zgromadzenia Założycielskiego Kasy Spółdzielczej w Osięcinach z dnia 16 stycznia 1926 r.

xxx – APW, Akta Rejestru Handlowego Sądu Okręgowego i Sądu Powiatowego we Włocławku z lat 1917-1970, Rejestr Spółdzielni, t. 2, sygn. 1/2, Nr 124.

 

Jan Cybertowicz

Skip to content