Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Przerwa w dostawie energii elektrycznej

W dniu 25.10.2021  w godz. 8.00-14.00 nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców zasilanych ze stacji transformatorowej WOLA SKARBKOWA 3 OBWÓD 200 W dniu 28.10.2021  w godz. 10.00-11.30 nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej dla...

Przerwa w dostawie energii elektrycznej

W dniu 20.09.2021  w godz. 8.00-11.30 nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców zasilanych ze stacji transformatorowej ZIELIŃSK 7  w godz. 12.00-14.30 nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców zasilanych ze stacji...

więcej komunikatów »

1938-06-02

maj 27, 2020

“Dziennik Kujawski” z dnia 2 czerwca 1938 r. podaje, ze pod koniec maja 1938 r. w lokalu Urzędu Gminy w Osięcinach odbyło się organizacyjne zebranie Polskiego Czerwonego Krzyża (PCK), w którym uczestniczyło 20 osób. Zebranie otworzył dr Feliks Stanisław Presser – Turski. Na przewodniczącego wybrano proboszcza z Kościelnej Wsi ks. prałata Ignacego Majewskiego. Po dyskusji, w której zebrani wysoko ocenili potrzebę działalności PCK w czasie pokoju i w czasie wojny dokonali wyboru zarządu w składzie: dr Presser – Turski – prezes, Teofila Bronisławska – wiceprezes, dr Maria Trawińska-Presserowa – sekretarz, mgr Ossowska – skarbnik, Walenty Olszewski – zastępca sekretarza i Stanisław Kopczyński – zastępca skarbnika. Składka miesięczna członka czynnego wynosiła 25 gr., a członka popierającego 10 gr. Na zakończenie zebrania ustalono, ze w dniach 5 i 6 czerwca PCK urządzi kwestę na terenie Osięcin.

 


Źródło:

xxx – Dziennik Kujawski, Nr 125 z dnia 2 czerwca 1938 r.

 
Jan Cybertowicz

Skip to content