Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Przerwa w dostawie energii elektrycznej

W dniu 25.10.2021  w godz. 8.00-14.00 nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców zasilanych ze stacji transformatorowej WOLA SKARBKOWA 3 OBWÓD 200 W dniu 28.10.2021  w godz. 10.00-11.30 nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej dla...

Przerwa w dostawie energii elektrycznej

W dniu 20.09.2021  w godz. 8.00-11.30 nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców zasilanych ze stacji transformatorowej ZIELIŃSK 7  w godz. 12.00-14.30 nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców zasilanych ze stacji...

więcej komunikatów »

1939-02-28

maj 27, 2020

„Głos Kujaw” z 28 lutego 1939 r. podał, że w lutym 1939 r. odbyło się Walne Zebranie Stowarzyszenia Kupców Polskich w Osięcinach. Sprawozdanie z działalności Zarządu złożył prezes Marian Libera. Ze sprawozdania wynikało, że działalność Zarządu była efektywna, ponieważ przybyło 10. nowych członków. W związku z tym zaszła konieczność przemianowania dotychczasowego pododdziału na samodzielny oddział i przyłączenia go do Centrali Związku Towarzystw Kupców na Pomorzu z siedzibą w Grudziądzu. Sprawozdanie kasowe przedstawił skarbnik Józef Los a Komisji Rewizyjnej Aleksander Marczak. Po udzieleniu absolutorium ustępującemu zarządowi wybrano nowy zarząd w składzie: Marian Libera – prezes, Henryk Kuligowski – wiceprezes, Władysław Studziński – sekretarz i Józef Los – skarbnik.

Źródła:
xxx – Głos Kujaw, Nr 25 z 28 lutego 1939 r.


Jan Cybertowicz

Skip to content