Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Przerwa w dostawie energii elektrycznej

W dniu 21.09.2020  w godz. 9.00-14.00 nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców zasilanych ze stacji transformatorowej  UJMA MAŁA 1 obwód 200 i 400 W dniu 23.09.2020  w godz. 8.00-11.00 nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców...

Przerwa w dostawie energii elektrycznej

W dniu 15.09.2020  w godz. 9.00-14.00 nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców zasilanych ze stacji transformatorowej  UJMA MAŁA 1 obwód 200 Informacje o wyłączeniach w dostawie energii elektrycznej można śledzić na bieżąco klikając w logo ENERGA...

Ostrzeżenie meteorologiczne o upałach /2

  Bydgoszcz, 20.08. 2020 r. CZK.6335.1.104.2020 Ostrzeżenie meteorologiczne o upałach/2   Zjawisko: upały Stopień zagrożenia: 2 Obszar: dotyczy wszystkich powiatów. Ważność: od godz. 11:00 dnia 21.08.2020 do godz. 18:00 dnia 22.08.2020  Przebieg: Prognozuje się upały....

więcej komunikatów »

1945-07-03

Maj 27, 2020

W dniu 3 lipca 1945 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Organizacyjne Gminnej Spółdzielni “Samopomoc Chłopska” w Osięcinach. Wybrano Radę Nadzorczą w składzie: Jan Zaparucha, Stanisław Sylwestrzak, Mieczysław Jaskólski, Józef Rosiński, Kazimierz Zaremba, Franciszek Graczyk, Saturnin Borkowski, Andrzej Waśk (?) i Józef Chrząszcz. Rada Nadzorcza w tym samym dniu powołała Zarząd Spółdzielni w składzie:

1. Stanisław Szymborski – rolnik z Ruszk,

2. Józef Sabok – nauczyciel z Kościelnej Wsi,

3. Jan Trawiński – rolnik z Korytowa,

4. Jan Kalsztein – rolnik z Szalonk,

5. Kazimierz Studziński – rolnik z Rybinek.

W dniu 7 września 1945 r. Związek Rewizyjny Spółdzielni R.P. Okręg Pomorski w Toruniu zatwierdził celowość założenia spółdzielni oraz jej zamierzenia gospodarcze zawarte w Statucie. Rejestracji dokonał Sąd Okręgowy jako Rejestrowy w Toruniu Wydział Zamiejscowy we Włocławku w dniu 30 października 1945 r. Pełna nazwa Spółdzielni brzmiała: Gminna Spółdzielnia “Samopomoc Chłopska” w Osięcinach z odpowiedzialnością udziałami z siedzibą w Osięcinach, pow. nieszawskiego, woj. pomorskiego. Za zobowiązania spółdzielni członkowie odpowiadali zadeklarowanymi udziałami. Przedmiotem działalności Spółdzielni było prowadzenie wszelkiego rodzaju przedsiębiorstw własnych i dzierżawionych w zakresie produkcji rolnej, przemysłu rolnego, handlu rolnego hurtowego i detalicznego oraz kredytu, zarówno na rachunek własny jak i członków.

 


Źródła:

xxx – APW, Akta Rejestru Handlowego Sądu Okręgowego i Sądu Powiatowego we Włocławku z lat 1917-1970, Rejestr Spółdzielni, t. 4, sygn. 1/4, nr 341.

xxx – Materiały archiwalne i bieżąca dokumentacja Spółdzielni “Jutrzenka”.

 

Jan Cybertowicz

PODZIEL SIĘ INFORMACJĄ:
Share on Facebook
Facebook