Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Przerwa w dostawie energii elektrycznej

W dniu 25.10.2021  w godz. 8.00-14.00 nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców zasilanych ze stacji transformatorowej WOLA SKARBKOWA 3 OBWÓD 200 W dniu 28.10.2021  w godz. 10.00-11.30 nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej dla...

Przerwa w dostawie energii elektrycznej

W dniu 20.09.2021  w godz. 8.00-11.30 nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców zasilanych ze stacji transformatorowej ZIELIŃSK 7  w godz. 12.00-14.30 nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców zasilanych ze stacji...

więcej komunikatów »

1945-09-01

maj 27, 2020

Czteroklasowa Publiczna Szkoła Powszechna w Borucinie rozpoczęła swoją działalność od 1 września 1945 r. w dworze po przedwojennym właścicielu Borucina Grodzickim. Założycielem i pierwszym kierownikiem był Józef Urban. Przy szkole działała Rada Szkoły złożona z okolicznych mieszkańców w osobach: Stanisław Małecki, Stanisław Łodygowski, Jan Marciniak i Katarzyna Zgoła. W pierwszych dwóch latach istnienia szkoła mieściła się w jednej sali, ponieważ pozostałe pomieszczenia dworku zajęte były przez miejscowych rolników. Z biegiem czasu rolnicy wyprowadzali się z dworku, więc przybywało klas lekcyjnych.

 

Źródło:

xxx – Relacja Kazimierza Wojtasika, byłego dyrektora Szkoły Podstawowej w Borucinie z dnia 28 listopada 2005 r., (w posiadaniu autora).

 

Jan Cybertowicz

Skip to content