Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Przerwa w dostawie energii elektrycznej

W dniu 21.09.2020  w godz. 9.00-14.00 nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców zasilanych ze stacji transformatorowej  UJMA MAŁA 1 obwód 200 i 400 W dniu 23.09.2020  w godz. 8.00-11.00 nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców...

Przerwa w dostawie energii elektrycznej

W dniu 15.09.2020  w godz. 9.00-14.00 nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców zasilanych ze stacji transformatorowej  UJMA MAŁA 1 obwód 200 Informacje o wyłączeniach w dostawie energii elektrycznej można śledzić na bieżąco klikając w logo ENERGA...

Ostrzeżenie meteorologiczne o upałach /2

  Bydgoszcz, 20.08. 2020 r. CZK.6335.1.104.2020 Ostrzeżenie meteorologiczne o upałach/2   Zjawisko: upały Stopień zagrożenia: 2 Obszar: dotyczy wszystkich powiatów. Ważność: od godz. 11:00 dnia 21.08.2020 do godz. 18:00 dnia 22.08.2020  Przebieg: Prognozuje się upały....

więcej komunikatów »

1949-08-12

Maj 27, 2020

W lipcu 1949 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Osięcinach. Oprócz części sprawozdawczej Walne Zebranie przyjęło nowy wzorcowy statut oraz dokonało wyboru nowego Zarządu w składzie:

1. Henryk Lewandowski – prezes zarządu,

2. Stanisław Tymoszuk   – członek zarządu,

3. Lucjan Będkowski      – członek  zarządu,

4. Helena Guzik              – zastępca członka zarządu.

Zarząd w powyższym składzie został zarejestrowany w Sądzie   w dniu 12 sierpnia 1949 r.

Na dzień 31 grudnia 1949 r. Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Osięcinach zatrudniała 132 pracowników, w tym 40 umysłowych i 92 fizycznych. Przy Gminnej Spółdzielni istniały organizacje: Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR, Koło Towarzystwa Przyjaźni Polsko Radzieckiej oraz Związek Zawodowy Pracowników Spółdzielczych wraz z Radą Zakładową. Na 132 pracowników 110 należało do PZPR, 10 do ZSL a 12 było bezpartyjnych. Do Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczych należeli wszyscy pracownicy. Rada Zakładowa ZZPS powołała kilka komitetów: Lokalny Komitet Współzawodnictwa Pracy, Komitet do Walki z Alkoholizmem, Komisję Ochrony Mienia Społecznego oraz Komitet Współzawodnictwa Długofalowego. Oddana do użytku pracowników świetlica w końcu 1949 r. wyposażona została w aparat radiowy, bibliotekę liczącą około 200 tomów, gry towarzyskie oraz  komplet tenisa stołowego. Powstał 30 osobowy chór mieszany. Pracownicy Spółdzielni – analfabeci zostali obowiązkowo wysłani na kursy, gdzie zdobyli umiejętność czytania i pisania.

Spółdzielczy Ośrodek Maszynowy urządzał pokazy z pełnym sprzętem z okazji akcji „wieś dawniejsza, teraźniejsza i wieś przyszła”, 1 Maja, Święta Ludowego czy  Dożynek.

 

 

Źródło: 

xxx – Materiały archiwalne i bieżąca dokumentacja Spółdzielni „Jutrzenka”.

xxx – Zdjęcia ze zbiorów archiwalnych Jana Cybertowicza.

 

Jan Cybertowicz

 

01.     Dożynki w Płowcach w 1949 r. Pokaz maszyn rolniczych Spółdzielczego Ośrodka Maszynowego w Osięcinach.


 

02.     1 Maj 1950 r. W pochodzie pierwszomajowym ciągniki Spółdzielczego Ośrodka Maszynowego w Osięcinach.