Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Przerwa w dostawie energii elektrycznej

W dniu 21.09.2020  w godz. 9.00-14.00 nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców zasilanych ze stacji transformatorowej  UJMA MAŁA 1 obwód 200 i 400 W dniu 23.09.2020  w godz. 8.00-11.00 nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców...

Przerwa w dostawie energii elektrycznej

W dniu 15.09.2020  w godz. 9.00-14.00 nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców zasilanych ze stacji transformatorowej  UJMA MAŁA 1 obwód 200 Informacje o wyłączeniach w dostawie energii elektrycznej można śledzić na bieżąco klikając w logo ENERGA...

Ostrzeżenie meteorologiczne o upałach /2

  Bydgoszcz, 20.08. 2020 r. CZK.6335.1.104.2020 Ostrzeżenie meteorologiczne o upałach/2   Zjawisko: upały Stopień zagrożenia: 2 Obszar: dotyczy wszystkich powiatów. Ważność: od godz. 11:00 dnia 21.08.2020 do godz. 18:00 dnia 22.08.2020  Przebieg: Prognozuje się upały....

więcej komunikatów »

1958-08-05

Maj 27, 2020

W dniu 5 sierpnia 1958 r. Sąd Okręgowy we Włocławku zarejestrował nowy Zarząd Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Osięcinach w składzie:

1.  Stefan Kłosowski                –      Prezes Zarządu

2.  Jan Zalichta                        –       I Członek Zarządu

3.  Stanisław Walczak              –      II Członek Zarządu

4.  Bolesław Szatkowski          –      Członek Zarządu dochodzący

5.  Wincenty Koprowski          –      Członek Zarządu dochodzący

6.  Leon Zaremba                     –      Członek Zarządu dochodzący

7.  Leon Jezierski                     –      Członek Zarządu dochodzący

oraz

1.  Stefan Lewandowski           –      zastępca Członka Zarządu

2.  Zdzisław Banaszkiewicz     –      zastępca Członka Zarządu.

 

Na początku 1958 r. Zarząd Spółdzielni podjął decyzję budowy nowego  spędu żywca. Przetarg  na budowę spędu wygrała  prywatna firma z Osięcin  „Albrecht”.   Wybudowany budynek  o powierzchni 326 m. kw. oddano do użytku 13 czerwca 1959 r.  Obsługę kasową Spółdzielni od 1957 r.   prowadziła  Spółdzielnia Oszczędnościowo – Pożyczkowa  w Osięcinach. Żeby ją usprawnić postanowiono uruchomić w Spółdzielni punkt kasowy. Zarząd postanowił także zakupić dwukołową bryczkę tzw. „bidkę” potrzebną  do wyjazdów na kontrolę sklepów w terenie i na remanenty. Zgodnie z decyzją   Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Osięcinach uruchomiono kiosk gastronomiczny na poczekalni PKS.   W dniu 13 lipca 1958 r.  uroczyście obchodzono 10 – lecie  Spółdzielczości.  W samszyckim lesie zorganizowano dla pracowników i członków Rady Nadzorczej zabawę taneczną. Wydano bezpłatne posiłki.  Pracownicy otrzymali premię.

Na początku 1959 r.  Zarząd Spółdzielni zawarł umowę z PKP na budowę  własnej bocznicy kolejowej na Bazie nr 2 (Osięciny – Krzyżówki).  Niezwłocznie  przystąpiono do prac, ale budowa szła wolno, ponieważ były trudności z  zakupem  potrzebnych materiałów i urządzeń.

 

Źródła:

xxx – APW, Akta Rejestru Handlowego Sądu Okręgowego i Sądu Powiatowego we Włocławku z lat 1917-1970, Rejestr Spółdzielni, t. 7, sygn. 1/6, Nr 751.

xxx – Jan Cybertowicz, 90 lat Spółdzielni „Jutrzenka” w Osięcinach, Opracowanie niepublikowane.

xxx – Materiały archiwalne i bieżąca dokumentacja Spółdzielni „Jutrzenka”.

xxx – Zdjęcie ze zbiorów archiwalnych Jana Cybertowicza.

 

Jan Cybertowicz

 

Opis fotografii:

01.   W latach 1958 – 1959 zbudowany został budynek spędu żywca w Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Osięcinach przez prywatną firmę „Albrecht” z Osięcin. Gotowy budynek o powierzchni 326 m2  oddano do użytku 13 czerwca 1959 r.