Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Przerwa w dostawie energii elektrycznej

W dniu 25.10.2021  w godz. 8.00-14.00 nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców zasilanych ze stacji transformatorowej WOLA SKARBKOWA 3 OBWÓD 200 W dniu 28.10.2021  w godz. 10.00-11.30 nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej dla...

więcej komunikatów »

1974-02-01

maj 27, 2020

Z dniem 1 lutego 1974 r. dotychczasowy dyrektor Szkoły Podstawowej w Kościelnej Wsi Czesław Andrzejewski został Przewodniczącym Powiatowej Rady Związków Zawodowych w Radziejowie, a nowym dyrektorem na wniosek Wydziału Oświaty w Radziejowie został nauczyciel pracujący w tej szkole od września 1964 r. Leon Nowak.

Źródła:
xxx – Kronika Szkoły Podstawowej w Kościelnej Wsi. (Tekst i zdjęcia)


Jan Cybertowicz


Opis fotografii:
01. Uczniowie kl. VII i Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej w Kościelnej Wsi. Rok 1965. Pośrodku nauczycieli siedzi dyr. Czesław Andrzejewski.



02. Uczniowie kl. VIII i Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej w Kościelnej Wsi. Rok szkolny 1975/76. Pośrodku nauczycieli siedzi dyr. Leon Nowak.



03. Uczniowie kl. VIII uzawodowionej i Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej w Kościelnej Wsi. Rok szkolny 1975/76. Pośrodku nauczycieli siedzi dyr. Leon Nowak.

Skip to content