Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Przerwa w dostawie energii elektrycznej

W dniu 21.09.2020  w godz. 9.00-14.00 nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców zasilanych ze stacji transformatorowej  UJMA MAŁA 1 obwód 200 i 400 W dniu 23.09.2020  w godz. 8.00-11.00 nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców...

Przerwa w dostawie energii elektrycznej

W dniu 15.09.2020  w godz. 9.00-14.00 nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców zasilanych ze stacji transformatorowej  UJMA MAŁA 1 obwód 200 Informacje o wyłączeniach w dostawie energii elektrycznej można śledzić na bieżąco klikając w logo ENERGA...

Ostrzeżenie meteorologiczne o upałach /2

  Bydgoszcz, 20.08. 2020 r. CZK.6335.1.104.2020 Ostrzeżenie meteorologiczne o upałach/2   Zjawisko: upały Stopień zagrożenia: 2 Obszar: dotyczy wszystkich powiatów. Ważność: od godz. 11:00 dnia 21.08.2020 do godz. 18:00 dnia 22.08.2020  Przebieg: Prognozuje się upały....

więcej komunikatów »

2005-05-24

Maj 27, 2020

Modernizacja budownictwa zmniejszyła zagrożenie pożarowe na wsi a zwiększyło się zagrożenie zdrowia i życia w czasie zdarzeń drogowych a także w czasie klęsk żywiołowych. Mając to na uwadze zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Osięcinach poczynił starania o przydział lekkiego samochodu przydatnego do zwalczania tego typu zagrożeń. W 2001 r. jednostka otrzymała od Prezesa Zarządu Głównego ZOSP RP samochód Lublin do karosowania z przeznaczeniem do ratownictwa drogowego. W latach 2001-2002 samochód został wyposażony w niezbędny sprzęt oraz została przeszkolona sekcja ratownictwa medycznego. Z uwagi na brak garażu samochód nie mógł być jednak właściwie wyposażony i włączony do akcji. W związku z powyższym w latach 2001-2003 został wybudowany nowy funkcjonalny dwustanowiskowy garaż. Na wiosnę przyszłego roku w dniu 24 maja 2005 r. samochód FS – Lublin III/35 został wprowadzony do gotowości bojowej. Samochód wyposażony jest w: zbiornik do wody o pojemności 500 l., pojemnik do czynnika neutralizującego i zmywającego, agregat prądotwórczy, agregat ciśnieniowy do zmywania i neutralizacji cieczy wydobywających się z samochodu, piłę spalinową do cięcia betonu i metali, piłę do cięcia drewna, nożyce hydrauliczne, rozpierak hydrauliczny, apteczkę medyczną i inny niezbędny sprzęt.

 


Źródło:

xxx – Dokumentacja archiwalna i bieżąca Ochotniczej Straży Pożarnej w Osięcinach.

 Jan Cybertowicz