Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Przerwa w dostawie energii elektrycznej

W dniu 25.10.2021  w godz. 8.00-14.00 nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców zasilanych ze stacji transformatorowej WOLA SKARBKOWA 3 OBWÓD 200 W dniu 28.10.2021  w godz. 10.00-11.30 nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej dla...

Przerwa w dostawie energii elektrycznej

W dniu 20.09.2021  w godz. 8.00-11.30 nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców zasilanych ze stacji transformatorowej ZIELIŃSK 7  w godz. 12.00-14.30 nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców zasilanych ze stacji...

więcej komunikatów »

2005-09-15

maj 27, 2020

W dniu 15 września 2005 r. komisja w składzie:

1. Jerzy Izydorski – wójt Gminy Osięciny,

2. Wiesław Wichrowski – Pracownik Urzędu Gminy,

3. Janusz Cieślewicz – Inspektor Nadzoru,

4. Zygmunt Flinik – Wykonawca

dokonała odbioru przebudowanych dróg w Gminie Osięciny:  • Bartłomiejowice – Zagajewice – dł. 1,000 km.  • Powałkowice – Borucin Kolonia – dł. 1,000 km.  • Jarantowice – Jarantowice – dł. 0,560 km.Drogi zostały utrwalone podwójnym powierzchniowym spryskiem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi.

 


Źródło:

xxx – Informacja Anny Ochocińskiej z Urzędu Gminy w Osięcinach z dnia 8 czerwca 2009 r. (w posiadaniu autora).

 


Jan Cybertowicz

Skip to content