Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Przerwa w dostawie energii elektrycznej

W dniu 21.09.2020  w godz. 9.00-14.00 nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców zasilanych ze stacji transformatorowej  UJMA MAŁA 1 obwód 200 i 400 W dniu 23.09.2020  w godz. 8.00-11.00 nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców...

Przerwa w dostawie energii elektrycznej

W dniu 15.09.2020  w godz. 9.00-14.00 nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców zasilanych ze stacji transformatorowej  UJMA MAŁA 1 obwód 200 Informacje o wyłączeniach w dostawie energii elektrycznej można śledzić na bieżąco klikając w logo ENERGA...

Ostrzeżenie meteorologiczne o upałach /2

  Bydgoszcz, 20.08. 2020 r. CZK.6335.1.104.2020 Ostrzeżenie meteorologiczne o upałach/2   Zjawisko: upały Stopień zagrożenia: 2 Obszar: dotyczy wszystkich powiatów. Ważność: od godz. 11:00 dnia 21.08.2020 do godz. 18:00 dnia 22.08.2020  Przebieg: Prognozuje się upały....

więcej komunikatów »

Skarbnik Gminy

 Jolanta Smętek

Do zadań skarbnika należy opracowanie projektu budżetu gminy i przedstawienie go na sesji rady gminy do zatwierdzenia.

 1. Kontrasygnata czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych.
 2. Wykonywanie budżetu gminy i organizowanie gospodarki finansowej gminy, oraz jednostek organizacyjnych.
 3. Opiniowanie decyzji wywołujących skutki finansowe dla budżetu.
 4. Opracowanie miesięcznych analiz i sprawozdań o sytuacji finansowej gminy i zgłaszania swoich propozycji Wójtowi Gminy i radzi Gminy.
 5. Kontrola gospodarki finansowej jednostek budżetowych.
 6. Prowadzenie księgowości.
 7. Prowadzenie ewidencji majątku gminy.
 8. Kierowanie referatem finansowym.
 9. Pisemne wnioskowani do Wójta Gminy w sprawach wynikających ze stosunku pracy podległych pracowników.
 10. Prowadzenie bieżącej, wewnętrznej i zewnętrznej kontroli granicach prawa.
 11. Podpisywanie upomnień, tytułów wykonawczych i wszelkich zaświadczeń i poświadczeń urzędowych dotyczących spraw prowadzonych przez referat finansowy.
 12. Wykonywanie innych prac zleconych przez Wójta Gminy lub jego zastępcę.
 13. Kontrola wszystkich dowodów księgowych pod względem formalno-rachunkowym.
 14. Wykonywanie zadań zaleconych przez Wójta Gminy w zakresie obronności i OC.
 15. Przestrzeganie tajemnicy służbowej i państwowej.