Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Ważna Informacja !

W dniu 30 marca 2024r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stacja PKP będzie nieczynny.

więcej komunikatów »

1819-03-13

Maj 27, 2020

W lipcu 1818 r. z jedną z córek właściciela Osięcin Józefa Gzowskiego, Praksedą ożenił się wybitny uczony a szczególnie znakomity znawca w zakresie ekonomii politycznej Fryderyk Florian Skarbek. Z małżeństwa tego 13 marca 1819 r. urodził się syn Józef. Fryderyk Florian Skarbek dobra Osięciny i sąsiednie objął w swoje posiadanie w 1836 r. W kilka lat później, w marcu 1840 r., odsprzedał je swojemu synowi Józefowi. Józef hr. Skarbek do Osięcin sprowadził się na przełomie lat 1837/1838, ale dopiero po odkupieniu od ojca majątków: Osięciny, Samszyce i Bartłomiejowie i po śmierci dziadka – Józefa Gzowskiego w sierpniu 1840 r. stał się samodzielnym gospodarzem Osięcin z przyległymi majątkami. Pod koniec życia Józef hr. Skarbek sporządził testament, w którym cały swój majątek przekazał na cele dobroczynne tworząc wieczystą Fundację Dobroczynną Józefa i Karoliny z Popławskich hr. Skarbków.

 

Źródła:

xxx – Wojtowicz J., Fryderyk Florian Skarbek uczony – pisarz – patriota, Toruń 1980.

xxx – Archiwum Państwowe w Bydgoszczy, Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy, Wydział Społeczno Administracyjny, Odpis testamentu Józefa Skarbka, sygn. 161.

xxx – Bartoszyński K., Kieniewicz S., Skarbek Fryderyk Florian, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t.38/1, z. 156, Warszawa – Kraków 1997, s. 8.

xxx – Żychliński T., Złota księga szlachty polskiej, t. 25, Poznań 1903, s. 115.

 

Jan Cybertowicz

Skip to content