Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Ważna Informacja !

W dniu 30 marca 2024r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stacja PKP będzie nieczynny.

więcej komunikatów »

1827-07-05

Maj 27, 2020

Po unieważnieniu małżeństwa Marii i Józefa Skarbków w dniu 16 lipca 1848 r. przez sąd konsystorski metropolitalny warszawski Józef hr. Skarbek w kilka lat później ożenił się powtórnie z Karoliną z Popławskich herbu Jastrzębiec, urodzoną 5 lipca 1827 r., córką radcy stanu Leona Popławskiego z Łęcznej na Podlasiu i Pauliny z Łyszkiewiczów herbu Szeliga. Małżonkowie do końca życia mieszkali w rodzinnym majątku Józefa hr. Skarbka w Osięcinach.

 


Źródła:

xxx – Żychliński T., Złota księga szlachty polskiej, t. 25, Poznań 1903.

xxx – Tablica epitafijna w kościele w Osięcinach.

xxx – Wawrzykowska – Wierciochowa D., Muza Słowackiego i Chopina, Warszawa 1986.

 Jan Cybertowicz

Skip to content