Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Ważna Informacja !

W dniu 30 marca 2024r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stacja PKP będzie nieczynny.

więcej komunikatów »

1866-12-20

Maj 27, 2020

W końcu 1866 r. w Osięcinach mieszkało 716 mieszkańców, w tym 329 mężczyzn i 387 kobiet. Urodziło się 25 chłopców i 22 dziewczynki, a zmarło 7 kobiet i 7 mężczyzn. Tylko jedna para zawarła związek małżeński. W ogólnej liczbie 716 mieszkańców było: duchownych katolickich – 1, rabinów i ich rodzin – 9, kupców i kramarzy z rodzinami – 27, właścicieli i dzierżawców miejskich z rodzinami – 201, mieszczan z rodzinami – 190, służących u mieszczan, włościan i robotników – 72, fabrykantów i rzemieślników z rodzinami – 140, wyrobników i ludzi bez żadnego zajęcia – 76.

W 1866 r. w Osięcinach mieszkało 4 cudzoziemców, w tym 3 mężczyzn. Byli to rzemieślnicy, którzy zawarli związki małżeńskie z miejscowymi kobietami. W tymże roku były czynne dwa szynki, aresztowano 4 osoby, w tym jedną z poważniejszym wykroczeniem. Zanotowano również jedną kradzież. Wszystkie te wiadomości do Assesora Kolegialnego Naczelnika Powiatu Włocławskiego przesłał 20 grudnia 1866 r. burmistrz miasta Osięciny Franciszek Uczciwek.

 


Źródła:

xxx – APW, Naczelnik Powiatu Włocławskiego 1811-1866, sygn. 406.

 


Jan Cybertowicz

Skip to content