Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Ważna Informacja !

W dniu 30 marca 2024r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stacja PKP będzie nieczynny.

więcej komunikatów »

1866-12-31

Maj 27, 2020

Podczas powstania styczniowego 1863/64 administracja powstańcza stosowała się do podziału na 8 województw i 39 powiatów. Po upadku powstania styczniowego, obok represji zagrażających biologicznemu istnieniu narodu polskiego, rząd carski przystąpił do likwidacji odrębności ustrojowej Królestwa Polskiego. Utworzony w 1864 r. Komitet Urządzający do Spraw Królestwa Polskiego wprowadził na ziemie polskie rosyjski ustrój administracyjny. Przeprowadzona została również gruntowna zmiana podziału administracyjnego. Ukaz Rządzącego Senatu i ustawa o zarządzie gubernialnym i powiatowym z 19 (31) XII 1866 r. zniósł administrację powstańczą i wprowadził nowy podział na 10 guberni, wśród których znajdowała się gubernia warszawska. Zwiększona została również liczba powiatów do 85. W roku 1867 powiat włocławski został podzielony na powiat włocławski i radziejowski. Od 1867 r. Osięciny znajdowały się w granicach guberni warszawskiej, powiatu radziejowskiego.

 


Żródła:

xxx – M. Kallas, Z przeszłości administracyjnej Kujaw i ziemi dobrzyńskiej (od rozbiorów do utworzenia województwa włocławskiego), “Zapiski Kujawsko – Dobrzyńskie”, Seria A, Włocławek 1978, s. 193-212.

xxx – Województwo włocławskie. Monografia regionalna. Zarys dziejów, obraz współczesny, perspektywy rozwoju, red. nauk. T. Olszewski, Łódź – Włocławek 1982. s. 164.

xxx – J. Cybertowicz, J. Kołtuniak, Z dziejów Osięcin i okolic, Osięciny – Włocławek 2006

 Jan Cybertowicz

Skip to content