Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

więcej komunikatów »

1869-06-01

Maj 27, 2020

W latach 1869 i 1870 na podstawie ukazu cara Aleksandra II z 1 czerwca 1869 r. na terenie Królestwa Polskiego 336 miast i miasteczek pozbawiono praw miejskich. W tej grupie znalazły się również Osięciny. Nie zamieniono ich jednak na zwykłe wsie, ale nadano im nazwę i prawa osad. Wydaje się, że akcja zamiany tak dużej ilości miast Królestwa Polskiego na osady była przeprowadzona bardzo dokładnie i władze carskie rzeczywiście brały pod uwagę brak możliwości rozwoju tych miast. Współcześni jednak odczytali to jako akt represji zaborcy za powstanie styczniowe, tym bardziej, że po powstaniu zaborca z całą premedytacją przystąpił do likwidacji resztek autonomii Królestwa Polskiego.

 


Źródła:

xxx – R. Kołodziejczyk, Zamiana miast na osady w Królestwie Polskim, Kwartalnik Historyczny nr 1, Rocznik LXVIII, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1961.

 


Jan Cybertowicz

Skip to content