Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Ważna Informacja !

W dniu 30 marca 2024r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stacja PKP będzie nieczynny.

więcej komunikatów »

1885-02-19

Maj 27, 2020

Tomasz Zieliński właściciel dóbr: Kościelna Wieś, Konary, Ozdoba, Sęczkowo, Korytowo, Wróblewo i łąki nad Bachorzą oraz koloni Wsi Zblęg, którą od swojego nazwiska nazwał Zieliń w dniu 22 stycznia 1859 r. usynowił Antoniego Kocenta dając mu również swoje nazwisko Zieliński. Po powstaniu styczniowym na pułkownika Tomasza Zielińskiego zaborca nałożył wyjątkowo wysoką kontrybucję. Wynikło to z dodatkowej kary nałożonej na dziedzica Kościelnej Wsi, za udzielanie wspólnie ze swoim przybranym synem Antonim Kocent Zielińskim schronienia powstańcom w swoich dobrach na przełomie lat 1863/64 r. Po śmierci Tomasza Zielińskiego w 1869 r. jego przybrany syn odziedziczył majątek. Antoni Kocent Zieliński zmarł w wieku 51 lat dnia 19 lutego 1885 r. Spoczywa na cmentarzu w Kościelnej Wsi.


Źródła:
xxx – T.Rejmanowski, Tomasz Zieliński (1790-1869) oficer armii carskiej oraz ziemianin, społecznik i dobroczyńca powiatu włocławskiego, „Zapiski Kujawsko – Dobrzyńskie”, t. 16, Włocławek 2001, s. 224-225.
xxx – Archiwum Państwowe we Włocławku, Naczelnik Powiatu Włocławskiego 1811-1866, sygn.703, 704, 806.
xxx – Tablica nagrobna na cmentarzu w Kościelnej Wsi.


Jan Cybertowicz


Opis fotografii:
Zaniedbany grób Antoniego Kocent Zielińskiego na cmentarzu w Kościelnej Wsi. Foto. Jan Cybertowicz – 13 listopad 2005 r.


 

Skip to content