Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Ważna Informacja !

W dniu 30 marca 2024r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stacja PKP będzie nieczynny.

więcej komunikatów »

1906-02-13

Maj 27, 2020

Podstawą prawną do rozpoczęcia działalności Fundacji Dobroczynnej Józefa i Karoliny hr. Skarbków w Osięcinach było zarządzenie nr 150 z 13 lutego 1906 r. Kancelarii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych do Spraw Szlachty, na podstawie zgody o powołaniu instytucji dobroczynnej wydanej przez Imperatora Rosji cara Mikołaja II. Zarządzenie wydano po zatwierdzeniu w dniu 4 lutego 1906 r. przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych projektu fundacji zgodnie z ostatnią wolą J. Hr. Skarbka, przedstawioną przez wykonawcę testamentu Władysława Nowcę z Włocławka. Ustawa regulująca zasady na jakich miała funkcjonować fundacja zawierała 3 rozdziały i 19 artykułów i ostatecznie nabrała mocy prawnej rozporządzeniem Warszawskiego Generał-Gubernatora z dnia 20 września 1908 r. Fundacja zaczęła działać w 1907 r.

Źródła:
xxx – P. Walczak, Dzieje Osięcin na Kujawach w zarysie (Od średniowiecza do 1939 roku), Praca magisterska napisana w Instytucie Historii pod kierunkiem prof. zw. dr hab. W. Jastrzębskiego, Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego. Wydział Humanistyczny, Bydgoszcz 2001
xxx – Głos Nieszawski, nr 231, 6 październik 1937 r.


Jan Cybertowicz

Skip to content