Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Ważna Informacja !

W dniu 30 marca 2024r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stacja PKP będzie nieczynny.

więcej komunikatów »

1923-12-17

Maj 27, 2020

W dniu 17 grudnia 1923 r. została zarejestrowana Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa “Rolnik” z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Osięcinach. Za zobowiązania spółdzielni odpowiadali członkowie sumą w dwukrotnej wysokości zadeklarowanych udziałów. Skład zarządu stanowili: ks. Wincenty Matuszewski, Ignacy Zientarski i Józef Staliński. W roku następnym ks. Wincenty Matuszewski ustąpił ze składu zarządu a na jego miejsce powołano Walentego Olszewskiego.

Działalność spółdzielni nie przyniosła spodziewanych korzyści. Na początku kwietnia 1934 r. odbyło się walne zebranie likwidacyjne. Poniesione straty, które musieli pokryć członkowie spółdzielni wynosiły około sto tysięcy złotych. Członkowie nie kryli swojego rozgoryczenia i uznali, że przyczyną upadku spółdzielni była zła i lekkomyślna gospodarka zarządu oraz niezaradność i opieszałość członków Rady Nadzorczej. Do komisji likwidacyjnej zostali wybrani: p. Niekrasz, Jan Trawiński, inż. Wincenty Czyżewski, Marian Adamkowski i p. Ziernicki.

Na początku lutego 1938 r. odbyło się następne walne zebranie członków Spółdzielni “Rolnik”, będącej już od dwóch lat w stanie likwidacji. Zebranie odbyło się z udziałem nadzorcy sądowego p. Ciesielskiego z Warszawy. Zadłużenie spółdzielni wynosiło około 140.000 złotych, ale na skutek zarządzeń centralnych władz nadzorczych, odpowiedzialność z pięciokrotnej została zredukowana do jednego udziału. Poszkodowani zostali przez to wierzyciele, ponieważ zmniejszyła się ich należność do jednej dziesiątej. Po przeprowadzeniu wszelkich ustaleń dotyczących dalszego przebiegu likwidacji spółdzielni wybrano nową Radę Nadzorczą w składzie: Janusz Wilde – prezes, Mieczysław Waldeck – wiceprezes, Michał Skonieczny, J. Roszak i B. Balcerak – członkowie. Z powodu rezygnacji inż. Wincentego Czyżewskiego zdekompletowała się też Komisja Likwidacyjna, w związku z tym Rada Nadzorcza wybrała nową w składzie: Jan Trawiński (ponownie) i Karol Waldeck. W związku ze zredukowaniem zadłużenia spółdzielni zmniejszył się zakres prac Komisji Likwidacyjnej toteż zmniejszono okres likwidacji do dwóch lat.

 


Źródła:

xxx – APW, Akta Rejestru Handlowego Sądu Okręgowego i Sądu Powiatowego we Włocławku z lat 1917-1970, Rejestr Spółdzielni, (t. 1, sygn. 1/1, Nr 60

xxx – Dziennik Kujawski, Nr 89 z 19 kwietnia 1934 r.

xxx – Dziennik Kujawski, Nr 36 z dnia 15 lutego 1938 r.

 Jan Cybertowicz

Skip to content