Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Akcja honorowego oddawania krwi dla mieszkanki Osięcin

Klub honorowych dawców krwi "Strażak" organizuje w dniu 20 maja 2023r. w godzinach 10-16 na placu OSP-Osięciny akcje honorowego oddawania krwi dla mieszkanki Osięcin Pani Marianny Lewandowskiej chorej na "Szpiczak Mnogi. Guz kręgosłupa szyjnego" Wszystkich ludzi...

więcej komunikatów »

1926-01-16

Maj 27, 2020

W dniu 16 stycznia 1926 r. obradowało Zgromadzenie Założycielskie Kasy Spółdzielczej w Osięcinach. W tym samym dniu powołano Zarząd oraz Radę Nadzorczą. W myśl statutu pełna nazwa brzmiała: “Kasa Spółdzielcza z odpowiedzialnością nieograniczoną w Osięcinach” z siedzibą w Osięcinach, gmina Osięciny, powiat nieszawski, województwo warszawskie i pod taką nazwą zarejestrował Sąd we Włocławku w dniu 24 kwietnia 1926 r.

 Źródła:

xxx – Protokół Zgromadzenia Założycielskiego Kasy Spółdzielczej w Osięcinach z dnia 16 stycznia 1926 r.

xxx – APW, Akta Rejestru Handlowego Sądu Okręgowego i Sądu Powiatowego we Włocławku z lat 1917-1970, Rejestr Spółdzielni, t. 2, sygn. 1/2, Nr 124.

 

Jan Cybertowicz

Skip to content