Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

więcej komunikatów »

1932-03-19

Maj 27, 2020

W dniu 19 marca 1932 r. w imieniny Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego Oddziały Związku Strzeleckiego w Osięcinach i uczniowie Publicznej Szkoły Powszechnej w Osięcinach udały się pochodem na uroczyste nabożeństwo do kościoła. Po nabożeństwie pochód udał się do “Domu Ludowego” gdzie odbyła się uroczysta akademia. Po akademii Oddział Strzelecki udał się przed świetlicę strzelecką, gdzie został powitany przez prezesa tegoż oddziału. Komendant Oddziału Józef Wollenberg za wybitną pracę w Związku otrzymał honorowy dyplom przyznany przez Dowódcę Okręgu Korpusu Nr VIII generała brygady Stefana Pasławskiego. Dwaj strzelcy: Mieczysław Kurowski i Leon Wojnicki rozkazem Komendy Okręgowej i Powiatowej zostali mianowani do stopnia starszego strzelca. 

Źródło:

xxx – Głos Nieszawski, 25(34) z 20 sierpnia 1932 r. i 3(12) z 19 marca 1932 r.

 

Jan Cybertowicz

Skip to content