Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

więcej komunikatów »

1935-03-09

Maj 27, 2020

W Jarantowicach gm. Osięciny w okresie międzywojennym została utworzona testamentem Józefa Glazera, sporządzonym w Warszawie 9 marca 1935 r. RP. Nr 84/35. Rep. V-CO-1021/35 Fundacja im. Katarzyny z Nartowskich Glazerowej Jarantowice – Jarantowiczki na rzecz Biblioteki Jagiellońskiej przy Uniwersytecie Krakowskim. Fundacja w pierwszym okresie działalności postawiła majątek Jarantowice o powierzchni 377,7 ha ziemi uprawnej na wysokim poziomie kultury rolnej, a tuż przed samą II wojną światową zaczęła już wydatnie wspierać finansowo Bibliotekę Jagiellońską. Po zakończeniu II wojny światowej majątku Jarantowice nie rozparcelowano. Został przejęty przez Skarb Państwa jako ośrodek kultury rolnej i włączony do Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Osięcinach.

 

Źródła:

xxx – Archiwum Państwowe w Bydgoszczy, Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy, Wydział Społeczno Administracyjny, Odpis testamentu Józefa Skarbka, sygn. 161.

 

Jan Cybertowicz

 

 

Skip to content