Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Ważna Informacja !

W dniu 30 marca 2024r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stacja PKP będzie nieczynny.

więcej komunikatów »

1935-03-25

Maj 27, 2020

W dniu 25 marca 1935 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielczego Stowarzyszenia Spożywców “Jutrzenka” w Osięcinach w świetlicy Fundacji hr. Skarbków. Na Walne Zgromadzenie przybyło 30 członków, które zagaił Prezes Rady Nadzorczej ks. Wincenty Matuszewski. Zebraniu przewodniczył p. Kowalik – delegat Związku Polskich Stowarzyszeń Spożywców w Warszawie. W wyniku wyborów uzupełniających skład Rady Nadzorczej stanowili:1.


Ks. Wincenty Matuszewski
nowa kadencja od 25.03.1935 r.


2.


Ks. Prałat Ignacy Majewski
od 1934 r.


3.


Dr Władysław Olbrycht
nowa kadencja od 25.03.1935 r.


4.


Józef Szałek
od 1934 r.


5.


Walenty Zaremba
od 1934 r.


6.


Ignacy Zientara
nowa kadencja od 25.03.1935 r.


7.


Andrzej Wiśniewski
od 1933 r.


8.


Leon Machalski
od 1933 r.


9.


Teofil Ossowski
od 1933 r.


oraz zastępcy z wyboru w dniu 25 marca 1935 r.: Walenty Ptaszyński, Antoni Burmistrzak i Wojciech Wudkowski.

Rada Nadzorcza powołała Zarząd w składzie:1.


Franciszek Kabat
od 1933 r – drogomistrz powiatowy


2.


Marian Adamkowski
od 25 marca 1935 r. – buchalter z Osięcin


3.


Józef Woch
od 25 marca 1935 r. – organista z Osięcin.


Zarząd w powyższym składzie w Sądzie zarejestrowany został 12 czerwca 1935 r.


 

Źródło:

xxx – APW, Akta Rejestru Handlowego Sądu Okręgowego i Sądu Powiatowego we Włocławku z lat 1917-1970, Rejestr Spółdzielni, t. 1, sygn. 1/1, Nr 13.

xxx – APW, Akta Rejestru Handlowego Sądu Okręgowego i Sądu Powiatowego we Włocławku z lat 1917-1970, Rejestr Spółdzielni, sygn. 2/128.

 

Jan Cybertowicz

Skip to content