Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Ważna Informacja !

W dniu 30 marca 2024r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stacja PKP będzie nieczynny.

więcej komunikatów »

1937-06-12

Maj 27, 2020

W dniu 12 czerwca 1937 r. po krótkich, lecz ciężkich cierpieniach zmarł w Warszawie, przeżywszy 54 lat, obywatel ziemski, właściciel majątku Kościelna Wieś Jan Mirosławski. Zwłoki z Warszawy do stacji Brzezie zostały przewiezione pociągiem, skąd samochodem do rodzinnego majątku. Nabożeństwo żałobne odbyło się w kościele parafialnym w Kościelnej Wsi dnia 16 czerwca 1937 r. (środa), o godzinie 11:30, po skończeniu którego nastąpiło wyprowadzenie zwłok na miejscowy cmentarz do grobu rodzinnego.

Jan Mirosławski dość aktywnie działał społecznie na terenie gminy Osięciny. Między innymi był wiceprezesem Towarzystwa Gimnastycznego “Sokół” – najprężniej działającej organizacji w Osięcinach.

 
Źródła:

xxx – “Kurier Warszawski” z dnia 13 czerwca 1937 r. – nekrolog.

xxx – “Kurier Warszawski” z dnia 14 czerwca 1937 r. – nekrolog.

 Jan Cybertowicz

Skip to content