Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Ważna Informacja !

W dniu 30 marca 2024r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stacja PKP będzie nieczynny.

więcej komunikatów »

1937-12-13

Maj 27, 2020

“Głos Nieszawski” z 13 grudnia 1937 r. podaje, że w grudniu 1937 r. odbyło się w Osięcinach uroczyste przekazanie ciężkiego karabinu maszynowego włocławskiemu pułkowi piechoty przez Fundację hr. Skarbków. Uroczystość zgromadziła szereg osób ze sfer ziemiańskich, Zarząd Fundacji w osobach Prezesa Zalewskiego i Kuratora Edwarda Marsylskiego, liczne organizacje młodzieżowe oraz Ochotniczą Straż Pożarną. Pułk włocławski reprezentował ppłk Sudoł w otoczeniu oficerów i oddział pułku. Po uroczystej sumie celebrowanej przez ks. proboszcza Wincentego Matuszewskiego odbyło się odsłonięcie pamiątkowej tablicy hr. Skarbków oraz poświęcenie broni. Po przemówieniu ks. kanonika głos zabrał Kurator Fundacji, a następnie w imieniu wojska podziękował ppłk Sudoł. Na zakończenie odbyła się defilada.

 


Źródło:

xxx – Głos Nieszawski, Rok VIII, Nr 286 z 13 grudnia 1937 r.

 

Jan Cybertowicz

Skip to content