Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Ważna Informacja !

W dniu 30 marca 2024r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stacja PKP będzie nieczynny.

więcej komunikatów »

1938-03-19

Maj 27, 2020

Dziennik Kujawski Nr 64 z dnia 19 marca 1938 r. podaje, że Towarzystwo Gimnastyczne “Sokół” działające od 1928 r. było najprężniej działającą organizacją na terenie Osięcin. W marcu 1938 r. odbyło się walne zebranie, które otworzył prezes mgr Teofil Ossowski, a na przewodniczącego wybrano Mariana Liberę. Na początku zebrania uczczono pamięć zmarłego członka – wiceprezesa Jana Mirosławskiego, ziemianina z Kościelnej Wsi. Obszerne sprawozdanie z działalności zarządu złożył prezes mgr Teofil Ossowski. Ze sprawozdania wynikało, że działalność Towarzystwa była bardzo dobra. Między innymi 14 druhów wysłano na zlot do Katowic a w Osięcinach odbyło się szereg imprez. “Sokół” był najsilniejszą organizacją pod względem materialnym. W kasie posiadał 6.152 zł i 59 gr. Do Stowarzyszenia należało 26 członków czynnych i 39 członków wspierających. Budżet na rok 1938 zamknął się sumą 750 zł. W związku z przypadającą 10 rocznicą istnienia organizacji uchwalono jednogłośnie zakupić sztandar, którego do tej pory nie było. Na zakończenie zebrania dokonano uzupełnienia składu Zarządu. W miejsce zmarłego Jana Mirosławskiego wybrano Feliksa Rosiaka.


 

Źródło:

xxx – Dziennik Kujawski, Nr 64 z dnia 19 marca 1938 r.

 

Jan Cybertowicz

 

Opis fotografii:

01. Rok 1930. Zdzisław Kuligowski (ur. 22 maj 1914 r. – zm. 9 styczeń 1933 r.) w mundurze Towarzystwa Gimnastycznego “Sokół”. Był synem restauratora z Osięcin Walentego Kuligowskiego. Fot. ze zbiorów Jana Cybertowicza.


 

 

02. Rok około 1934. Przemarsz drużyny Towarzystwa Gimnastycznego “Sokół’ w Osięcinach. Drużynę prowadzi Franciszek Kamiński. W kolumnie w pierwszym rzędzie od lewej: 1. ………., 2. Zygmut Mantaj, 3. Artur Arndt, 4. Feliks Rosiak. Po lewej stronie maszerującej kolumny znajduje się budynek starej do 1929 r. Szkoły Powszechnej w Osięcinach. To ten budynek ze zwieńczonymi oknami i drzwiami na półokrągło, kryty dachówką. Przed nim w kierunku marszu znajduje się niewidoczna na zdjęciu Wikariatka. Patrząc w tył maszerującej kolumny tuż przed widocznym drzewem znajduje się mały budynek aresztu gminnego tzw. “koza”, obecnie już nieistniejący. Fot. ze zbiorów Stanisława Góreckiego z Warszawy. Opis Stanisław Górecki i Jan Cybertowicz.

Skip to content