Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Ważna Informacja !

W dniu 30 marca 2024r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stacja PKP będzie nieczynny.

więcej komunikatów »

1938-05-12

Maj 27, 2020

W dniu 12 maja 1938 r. w lokalu p. Przybyłowskiego odbyło się zebranie organizacyjne Chrześcijańskiej Kasy Bezprocentowej w Osięcinach, w którym udział wzięło 29 osób. Zebranie otworzył Henryk Kuligowski. Przewodnictwo zebrania powierzono Aleksandrowi Marczakowi, a na sekretarza wybrano Józefa Balcerowskiego. Kuratorowi Fundacji Dobroczynnej K. i J. hr. Skarbków w Osięcinach Edwardowi Marsylskiemu powierzono rejestrację Kasy, której powstanie było możliwe dzięki Radzie Nadzorczej Fundacji, która ofiarowała 3.000 zł jako kapitał zakładowy.

Były jednak duże trudności z jej zalegalizowaniem. Mimo, że bezpośrednio po zebraniu organizacyjnym zostały złożone potrzebne dokumenty to do lipca Kasa nie została zarejestrowana z powodu przetrzymania ich w starostwie i urzędzie wojewódzkim.

 Źródła:

xxx – Dziennik Kujawski, Nr 117 z 20 maja 1938 r.

xxx – Dziennik Kujawski, Nr 167 z 24 lipca 1938 r.

 


Jan Cybertowicz

Skip to content