Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Ważna Informacja !

W dniu 30 marca 2024r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stacja PKP będzie nieczynny.

więcej komunikatów »

1939-01-08

Maj 27, 2020

W dniu 8 stycznia 1939 r. zmarł w Osięcinach Walenty Kuligowski, przeżywszy 62 lata. Walenty Kuligowski, kupiec i obywatel osięciński, poza swą pracą poświecił się działalności społecznej. Za swą działalność patriotyczną w czasach okupacji niemieckiej był przez pewien czas więziony w Magdeburgu. W wolnej Polsce rozwijał tez żywą działalność pracując we wszystkich organizacjach społecznych. Kuligowski był szanowany i lubiany przez miejscowe społeczeństwo. W jego pogrzebie w dniu 11 stycznia wzięło udział wielu ludzi.

Źródła:
xxx- -Głos Kujaw, Rok X, nr 4 z dnia 17 stycznia 1939 r.


Jan Cybertowicz

Skip to content