Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

więcej komunikatów »

1939-09-06

Maj 27, 2020

O wybuchu II wojny światowej mieszkańcy Osięcin dowiedzieli się wczesnym rankiem dnia 1 września.  Wkrótce  zaczęły napływać informacje o dywersyjnej działalności Niemców mieszkających przed wojną w Polsce, o napływie szpiegów. Dochodziły przerażające wieści o mordowaniu przez Niemców kobiet i dzieci, o torturach i rozstrzeliwaniu zakładników przez wojska niemieckie. Doszła też wiadomość o dywersji 3 września w Bydgoszczy. Informacje radiowe uzupełniali pojawiający się już uciekinierzy. W Osięcinach wytworzyła się atmosfera niesamowitego strachu a jednocześnie potrzeba odwetu.

Społeczeństwo Osięcin było bardzo poruszone wydarzeniami w Bydgoszczy w dniu 3 września i niektórzy zapragnęli wyrównać rachunki poprzez wyprawę do Czarnocic, gdzie mieszkało od dawna wielu Niemców. Wyprawa taka się odbyła w dniu 6 września 1939 r., której efektem był proces kilku jej uczestników w niemieckim sadzie w Inowrocławiu.

 

 

Źródła:

xxx – S. Górecki, Osięciny, wrzesień 1939, Zeszyty Historyczno – Literackie, z. 3, Osięciny 1994.

xxx – R. W. Sikorski, Moje wspomnienia. Wydanie poszerzone i wzbogacone, Osięciny 2003.

 

 

Jan Cybertowicz

Skip to content